Der skal spares millioner af kroner i Frederikshavn Kommune. Foto: Lars Christoffersen

Så er budgettet landet i Frederikshavn

Fire millioner tilføres til børneområdet, men samlet set skærer Frederikshavn 25 millioner af næste års budget.

En samlet besparelse på 25 millioner kroner - eller hvad der svarer til en procent af driftsomkostningerne - det var hvad 30 af de 31 medlemmer i Frederikshavns Kommunes Byråd blev enige om at budgettere med for 2017.

- Jeg er glad for, at vi kunne lande et bredt forlig hvor kun Enhedslisten sod udenfor. Det er et stabilt, nogen vil måske kalde det et lidt kedeligt, budget, der giver os arbejdsro det næste år, siger borgmester Birgit S. Hansen (Soc.dem.)

Budgettet faldt på plads torsdag aften ved 21.30-tiden efter tre forhandlingsrunder hvor alle partier på nær Enhedslisten holdt ved til sidste runde.

Den samlede besparelse er som beskrevet på 25 millioner kroner, men det lykkedes forligspartierne at blive enige om at tilføre børneområdet fire millioner, der skal målrettes udsatte familier med tidlig indsats og forebyggelse.

Driftsmæssigt har Frederikshavn Kommune også besluttet at skille sig af med det kommunale 10. klassecenter, som fremover skal være en del af EUC Nord - dog på betingelse af, at parterne kan finde en fornuftig aftale.

- Det er noget, man har gjort flere steder i landet, og tankegangen er, at man går væk fra at se 10. klasse som slutningen på folkeskolen og istedet ser den som starten på en ungdomsuddannelse, siger Birgit S. Hansen.

Hvis parterne kan blive enige om en aftale vil kommunen opnå en økonomisk besparelse i mindre størrelse, men borgmesteren understreger, at beslutningen ikke er en spareøvelse.

- Det er en anden måde at tænke 10. klasse på.