LIGE NU:

Skærum Å flyder frit

Frederikshavn Kommune har gennemført et naturgenopretningsprojekt ved Skærum Å. Det betyder, at der igen er naturligt løb.

Både flora og fauna får forbedrede forhold, når den nyetablerede del af Skærum Å bliver taget i brug. Elleve nye gydebanker venter på blandt andet havørred, og plantelivet er klar til at sætte væksten i gang. Vandet i Skærum Å har siden 1963 haft et unaturligt stop på sit løb i landskabet vest for Frederikshavn by. I forbindelse med etablering af et dambrug blev åen dengang reguleret, og der blev etableret en opstemning, så dambruget kunne tage vand fra åen. Nu er dambruget fjernet, og åen er ført tilbage til et oprindeligt udseende.

- Projektet er lykkedes og er meget vellykket. Vi har haft et godt samarbejde med lodsejerne i området, så der er lavet frivillige aftaler. Vi har fået ryddet op, og det gamle dambrug er væk. Det betyder, at vi har fået skabt et bedre vandmiljø, og genskabt et stykke smukt natur, siger Anders Brandt Sørensen, formand for Plan- og miljøudvalget i Frederikshavn Kommune (Socialdemokraterne).

Naturgenopretningen er besluttet og foretaget i henhold til kravene i Vandplan 2009-2015 fra Naturstyrelsen, og Staten har finansieret arbejdet.  Den nuværende ejer af dambruget har indvilliget i, at Frederikshavn kommune gennemfører projektet, og dambrugets foderkvote og opstemningsret er opkøbt af Staten.

Onsdag klokken 10 blev åen genåbnet, og allerede i løbet af dagen skulle fiske- og dyrelivet så småt være at se i og omkring åen.