Skagen Havn vil i gang med Etape 3 af udvidelse

Skagen Havn ønsker at gå i gang med Etape 3 af havneudvidelsen og beder i den forbindelse Frederikshavn Kommune om at stille en garanti på 570 millioner kroner til lån i kommunekredit.

Ved gennemførelse af Etape 3 etables der et nyt landareal på 192.000 kvadratmeter, som kan skabe muligheder for, at havnens kunder kan realisere deres udbygnings- og udvidelsesplaner. 

Det skriver Kanal Frederikshavn.

Sagen behandles i næste uge i Økonomiudvalget. Skagen Havn har til sagens videre behandling medsendt supplerende materiale til anmodningen om kommunal garantistillelse. Det er dog bilag, som indtil videre er lukkede.

Ifølge den kommunale lånebekendtgørelses §2, stk. 18 er udgiften til anlægsarbejder i kommunale selvstyrehavne en låneberettiget udgift, hvorfor Frederikshavn Kommune kan garantere for Skagen Havns låneoptagelse, uden at kommunen skal deponere eller modregne i anden låneadgang.

Kommunaldirektør Mikael Jentsch indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at give Skagen Havn en garanti på 570 millioner kroner til gennemførelse af Etape 3.