LIGE NU:

Stena Oil placerer terminal på den nye Frederikshavn Havn

Stena Oil skriver kontrakt på en ny terminal til maritimt brændsel på Frederikshavn Havn. Bunkerterminalen bliver den største af sin art i Danmark.

Havneudvidelsen i Frederikshavn fortsætter med at have vind i sejlene. Stena Oil har netop sagt ja til at placere en ny og topmoderne terminal med en kapacitet på 75.000 kubikmeter, der bliver bygget til at håndtere alle typer af brændsel og som lever op til IMO’s nye globale svovlregulering for søfart, som træder i kraft i 2020.

- På alle parametre er den nye terminal i Frederikshavn en positiv udvikling for både os og vores kunder. Frederikshavn Havn har en central placering til oplagring, der forstærker logistikken i området, som er Nordeuropas førende bunkerplads for international søfart. Vi er forberedt til de nye regler for reduceret svovlindhold i brændstof, og med eneret på 300 meter kaj og større fleksibilitet til at håndtere alle typer af maritimt brændsel – inklusive slops og sludge – får Stena Oil en omkostningseffektiv terminal med høj sikkerhed, siger Jonas Persson.

Udover den store terminal investerer Stena Oil også i et nyt bunkerfartøj, der kan tage slops, altså vaskevandet fra rengøring af olietanke. Det giver øget service i forhold til kundernes behov, og flere kan betjenes med et minimum af transport og spildtid. Samme skib, som leverer brændsel, kan tage slops med på tilbagevejen til terminalen, hvor det pumpes ind i tanken for at blive renset efter gældende miljøregler. Håndteringen af slops på land, sker i samarbejde med søsterselskabet, Stena Recycling A/S.

- Effektiviteten bliver øget betydeligt, hvilket gør os hurtigere og mere fleksible i vores leverancer af brændsel til fartøjer i Skagerrak og Kattegat, fordi placeringen på Frederikshavn Havn betyder, at vi mindsker afstanden til området, hvor de fleste bunkeringer sker, siger Jonas Persson.

quote Vi har nu nået de strategiske mål for såvel aktiviteter som økonomi for 2021. Vi kan snart melde udsolgt på det samlede areal for Etape 1.

Mikkel Seedorff Sørensen, adm. direktør, Frederikshavn Havn

Kontrakten med Stena Oil gør Frederikshavn Havn til Nordeuropas største bunkerterminal, og det vækker naturligvis begejstring på havnekontoret og rådhuset i Frederikshavn. 

- Vi er stolte over, at Stena Oil har valgt at placere deres nye terminalaktiviteter i Frederikshavn. Det får stor betydning for det samlede maritime erhverv i byen. Aftalerne, som vi har indgået i forbindelse med havneudvidelserne betyder, at vi nu har nået de strategiske mål for såvel aktiviteter som økonomi for 2021. Vi kan snart melde udsolgt på det samlede areal for Etape 1, og i forbindelse med Etape 2, som inkluderer 400 meter kaj og uddybning fra 11 til 14 meter, tilføjes nu yderligere 150.000 m2 baglandsareal, siger Mikkel Seedorff Sørensen, direktør, Frederikshavn Havn.

 

Etape 2-havneudvidelsen er færdig i begyndelsen af 2019 og betyder, at Frederikshavn Havns samlede areal runder 950.000 m2.

quote - Når det går godt med havnen, har det stor betydning for kommunen...

Borgmester Birgit Stenbak Hansen

Der er 5500 arbejdspladser tilknyttet havnen, og samlet set udgør de 30 procent af kommunens skatteindtægter. Det er derfor en nyhed, der modtages med glæde, at endnu en stor international virksomhed rykker ind på Frederikshavn Havn:

 

- Når det går godt med havnen, har det stor betydning for kommunen, og vi byder Stena Oil velkommen. Frederikshavn Kommune skal foretage investeringer, der peger fremad, og med havnen er der lavet en forretningsplan, der virker efter hensigten. Der er sigtet højt, og nu indfries det mål, der gør, at havnen får en størrelse, der giver den mulighed for at konkurrere på internationalt niveau, siger Birgit S. Hansen, borgmester, Frederikshavn Kommune.

Fakta