Rekordmange studerende har i år søgt ind på det maritime uddannelsescenter Martec i Frederikshavn. På professions-bacheloren som maskinmester er der optaget 175 studerende. Også uddannelsen som skibs-maskinist slår i år rekord. Det sker, efter man på Martec i 2018 gav de studerende mulighed for at tage uddannelsen på nettet som et e-læringsforløb.

Succes med netundervisning: Så mange studerende har der aldrig før været på Martec

Rekordmange studerende har i år søgt ind på det maritime uddannelsescenter Martec i Frederikshavn. På professions-bacheloren som maskinmester er der optaget 175 studerende. Også uddannelsen som skibs-maskinist slår i år rekord. Det sker, efter man på Martec i 2018 gav de studerende mulighed for at tage uddannelsen på nettet som et e-læringsforløb.

Martec i Frederikshavn har god grund til at have hænderne helt oppe over hovedet i begejstring, for aldrig før er der blevet optaget så mange på professionsbacheloruddannelsen som maskinmester som i år.

Hele 175 studerende er det blevet til. 

Og det er måske Martecs samarbejde med maskinmesteruddannelsen i Aalborg. der har gjort en forskel. På MARTEC er der tilfredshed med, at det tilsyneladende har haft en positiv effekt på søgningen, at åbne et trinbræt til maskinmesteruddannelsens 1. semester i Aalborg, som melder om fuldt hus.

- Alt i alt er vi tilfredse med optaget, selvom vi faktisk havde forventet og håbet på lidt flere, siger direktør Pia Ankerstjerne og fortsætter:

- Det er egentligt lidt svært at forstå, at der ikke er flere unge der griber chancen.

Det er skolens erfaring, at der er stor efterspørgsel efter unge med en maskinmesteruddannelse, som samtidig åbner døre til mange internationale muligheder.

Der er ligeledes rekordoptag på skibsmaskinistuddannelsen, efter at studiet i 2018 for første gang blev gennemført som et e-læringsforløb, der giver de studerende mulighed for at passe deres job samtidigt med studiet.

Søgningen og optaget på navigatøruddannelserne ligger også på et højt niveau, ligesom søgningen til den grundlæggende maritime uddannelse, ubefaren skibsassistent, aldrig har været større. Søgningen til den befarne skibsassistent blev halveret, hvilket var forventeligt set i lyset af, at Svendborg Søfartsskole nu også udbyder uddannelsen.

 

Mere om Martec

* MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark og holder til i Frederikshavn

 

* MARTEC administrerer Skoleskibet DANMARK og driver tillige en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.