Tidligere kriminelle unge hjælpes på rette vej

Unge med en plettet straffeattest har ofte svært ved at finde tilbage til arbejdsmarkedet, men et nyt tilbud i Frederikshavn skal gøre det lettere.

Et tidligere liv på kanten af loven kan gøre det svært at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Et nyt initiativ i Frederikshavn skal hjælpe unge med en plettet straffeattest til at få en uddannelse inden for bygge- og anlæg eller det maritime. Projektet High:Five går ud på at skaffe de unge i arbejde i forbindelse med Frederikhavn Havns udvidelse. 

Alene det at blive optaget i et arbejdshold og få udleveret rigtigt arbejdstøj, vil medvirke til at give den unge en arbejdsidentitet

- Vores første målsætning at skabe 10 'åbne' pladser, hos de virksomheder, som arbejder med havneudvidelsen frem til foråret 2018. Alene det at blive optaget i et arbejdshold og få udleveret rigtigt arbejdstøj, vil medvirke til at give den unge en arbejdsidentitet og oplevelsen af at tilhøre et fællesskab, siger Jens Lundholm Pedersen, konsulent, High:five, Frederikshavn.

Med initiativet 'Virksomheder bag tremmer' er High:five også med til at åbne øjnene for virksomheder, der ønsker at tage et ansvar og hjælpe de unge. I samarbejde med Kriminalforsorgen bliver virksomhederne inviteret indenfor murene på fængslet Kragskovhede. Her skal et samarbejde hjælpe de unge tilbage på ret køl.

- Det er en stor dag, hver gang vi kan byde nye initiativer indenfor og det her initiativ, ser jeg rigtig mange muligheder i. Det handler om at give unge på kanten en chance til og det handler om at sikre hænder til erhvervslivet, som har hårdt brug for arbejdskraften. Jeg håber, at High:five bliver det bindeled, som baner vejen imellem den unge og de virksomheder, som ønsker at åbne døren for en ny medarbejder. Men det kræver, at vi ser på mennesket bag straffeattesten,  siger Birgit Hansen, borgmester, Frederikshavn Kommune. 

Fakta: 

  • HIGH:FIVE blev etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.
  • Målet er at assistere virksomheder med at ansætte kriminalitetstruede og tidligere kriminelle mellem 15 og 30 år i job eller uddannelse, ændre holdninger til straffeattesten, etablere tværfagligt samarbejde, metodeudvikle, viden dele og erfaringsudveksle.
  • Årligt etableres 200-250 job eller uddannelsesmatch. 70 procent fastholdes positivt (uden kriminalitet) siden 1.1. 2010.