LIGE NU:

Unge får hjælp til mental sundhed

Frederikshavn Kommune skal være pilotkommune i et nyt projekt, der skal højne unges mentale sundhed og hjælpe flere i uddannelse og job.

Frederikshavn Kommune har et ønske om at udvikle sundhedsindsatsen for unge, herunder også den mentale sundhed. Det får kommunen mulighed for nu.

Frederikshavn Kommune indgår nemlig i Komiteen for Sundhedsoplysnings nye indsats LÆR AT TACKLE angst og depression for unge. Indsatsen tilbydes som et frivilligt tilbud, der kan hjælpe målgruppen, unge mellem 15 og 30 år, og kan betyde en afgørende forskel for deres mulighed for at gennemføre en uddannelse og komme i job.

- I Frederikshavn Kommune har vi de organisatoriske forudsætninger for at kunne lave et rigtig godt tilbud til unge i målgruppen. Vi har mange unge, som har svært ved at mestre deres hverdag og fastholde job eller uddannelse på grund af psykisk sårbarhed, og derfor vil vi gerne lave en metodestyret indsats, som kan samle de tværfaglige interesser. Så vi er rigtig glade for at deltage i det her projekt, som vi mener får en stor effekt, siger Christina Lykke Eriksen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune.

Ungeenheden i Frederikshavn Kommune har identificeret flere områder, hvor det vil være hensigtsmæssigt at sætte ind med særlige tilbud til unge med specifikke udfordringer, spiseforstyrrelser, selvskade, stress, angst og depression. Her passer konceptet i projektet rigtig godt.

Som pilotkommune i LÆR AT TACKLE angst og depression vil Frederikshavn Kommune støtte de unge i at etablere eller fastholde en relation til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Projektet indeholder kurser, som i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne tilbyder ’hjælp til selvhjælp’ for unge, og det bygger på at engagere frivillige, som kan dele egne erfaringer med psykisk sårbarhed. Den kombination anses som værende særdeles udbytterig, både for de unge som deltager i kurserne, men også for instruktørerne, som underviser på kurserne.

Øvrige pilotkommuner er Haderslev, Skanderborg, Allerød, Roskilde, Odense, Frederiksberg, Skive, Halsnæs og Køge.