LIGE NU:

Vil renovere Skovlyst for over otte millioner kroner

En projektgruppe arbejder på at samle midler til at renovere den gamle bygning Skovlyst i Sæbygaard Skov.

På kommende økjonomiudvalgsmøde i Frederikshavn er en ansøgning fra foreningen SæbyScenen og Skovlyst Aps på dagsordenen.

Projektgruppen vil bruge knap 8,2 millioner kroner på at renovere bygningen, hvor SæbyScenen holder til, og skabe mulighed for at også andre foreninger kan bruge huset. 

Den historiske bygning fra 1881 er akut trængende til en gennemgribende renovering. 

Der har igennem en periode været søgt midler til renoveringen, men projektgruppen er blevet afvist af de ansøgte fonde med henvisning til, at bygningen ligger på lejet grund, hvorfor fonde ikke ønsker at yde støtte til projektet.

Projektgruppen har igennem en periode forsøgt at samle midler til at erhverve grunden, hvorpå Skovlyst ligger. Der er indgået aftale med grundens ejer, Arenfeldt-familien, om at kunne erhverve grunden for 600.000 kr. Aftalen blev indgået for to år siden og er blevet forlænget to gange. Frist for accept af aftalen skal ske senest ved udgangen af 2018. Den nuværende lejeaftale for Skovlyst løber til udgangen af 2021.

Indsamlingen, som projektgruppen har forestået, har dags dato indsamlet 250.000 kr., hvoraf 120.000 kr. er brugt på en projektbeskrivelse. Der mangler således 470.000 kr.

Projektgruppen ansøger Frederikshavn Kommune om at yde et rentefrit lån på 300.000 kr. til medfinansiering af køb af grunden. Projektgruppen foreslår en afdragsprofil for lånet startende med en afdragsfri periode på fem år, hvorefter lånet afvikles over 10 år med et afdrag på 30.000 kr. om året.

Det er tanken, når grunden er erhvervet, at overdrage både bygning og grund til en fond, der skal stå for fornyede ansøgninger til fonde, renovering og den fremtidige drift af bygningen.

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at yde lån på 300.000 kroner til køb af grunden, hvori man ønsker tage pant med henblik på senere overdragelse til en fond. 

Økonomiudvalget træffer sin beslutning på det kommende møde 12. december. 

Skovlyst i Sæby forsøges reddet gennem kommunalt lån.
Skovlyst i Sæby forsøges reddet gennem kommunalt lån.