Foto: Johnni Isaksen

Tre partier anmeldt for ulovlige valgplakater: Det bliver rettet hurtigst muligt

Tre partier er lørdag blevet meldt til politiet for at hænge valgplakater op i to rundkørsler, hvor en høj hastighed er tilladt.

Europaparlamentsvalget står for døren. Derfor er der lørdag dukket valgplakater op på lygtepæle og vejtræer i hele landet. Det er dog måske ikke alle partier, der har haft helt styr på, hvor det er lovligt at hænge valgplakater op.

I hvert fald er tre partier anmeldt til politiet for at have hængt valgplakater op ulovligt. Ifølge Indenrigsministeriet er det ulovligt at hænge valgplakater op i rundkørsler, hvor man må køre mere end 60 km/t. 

Valgplakater må ikke hænges op:

 • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
 • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra den nærmeste kant af valgplakaten,
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten, eller
 • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

  Kilde: Indenrigsministeriet
Se mere

Det må man på vejene, der leder op til rundkørslen ved flyvestationen i Vadum og ved rundkørslen nær Aalborg Lufthavn. Reglerne er sådan, da man frygter at plakaterne kan være til fare for trafiksikkerheden. 

- Jeg er selv aktiv i politik og kender derfor reglerne. Så da jeg var på vej ud at handle, så jeg de ulovlige valgplakater, og anmeldte dem derefter til politiet, siger Poul Ilsøe.

Han er medlem af Socialdemokratiet og har tidligere været opstillet til byrådet i Jammerbugt, derfor har han rigtig godt styr på, hvor plakaterne må hænge. 

Hvis det er tilfældet, så er det en beklagelig fejl og noget vi retter op på hurtigst muligt.

Michel Thrysøe, næstformand for Liberal Alliances lokalforening i Aalborg

De tre partier, der er blevet politianmeldt, er alle fra blå blok. Det drejer sig om Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre. Du kan herunder læse kommentarer fra alle de anmeldte partier.

- Der sker fejl indimellem, når mange plakater skal hænges op på en gang, men det er både ærgerligt og træls, når det sker. Så det får vi selvfølgelig rettet op på hurtigst muligt, siger Claus Bunk, formanden for det Konservative Folkeparti i Nordjyllands storkreds.

- Hvis det er tilfældet, så er det en beklagelig fejl og noget vi retter op på hurtigst muligt, siger Michel Thrysøe, næstformand for Liberal Alliances lokalforening i Aalborg.

- Jeg har ikke hørt noget om en politianmeldelse, men det er selvfølgelig valgplakater, som vi får reguleret på hurtigst muligt, siger Dennis Vestergaard, formand for Venstres Europaudvalg.

Nordjyllands Politi har bekræftet, at der ligger en politianmeldelse på sagen.