Dommen for uagtsomt manddrab, som er blevet afsagt ved byretten og landsretten i fyrværkerisagen fra Mariagerfjord Kommune, skal nu måske for Højesteret. Foto: Per Johansen (Arkivfoto)

Fyrværkerisag kan ende hos Højesteret

Den 30-årige mand, der allerede ved to retsinstanser er blevet dømt for uagtsomt manddrab, vil nu prøve sin sag hos Højesteret.

Nu skrives endnu et kapitel i historien om den fyrværkeriulykke, der nytårsaften 2014 tog livet af tre mænd og sårede yderligere to ved Hobro og Mariager. Forsvarer i sagen, Rasmus Amandusson, vil nemlig forsøge at få sagen bragt for Højesteret.

En 30-årig mand fra Hobro er allerede ved to retsinstanser, byretten og Landsretten i Viborg, blevet kendt skyldig i uagtsomt manddrab ved at have solgt de ulovlige krysantemumbomber, som også skulle vise sig at være blevet tændt forkert. Den seneste dom blev afsagt i Viborg i august, hvor han fik fire måneders fængsel.

Men den dom vil forsvareren nu altså se, om han kan få prøvet igen. Amandusson har søgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke sagen til landets højeste domstol. Målet er at få den 30-årige frifundet for en dom, som giver ham ansvaret for bomberne, efter salget har fundet sted - et salg, den 30-årige i øvrigt nægter at have medvirket til.

Procesbevillingsnævnet kan give tilladelse til at føre en ankesag i Højesteret, hvis der er særlige grunde, eller hvis sagen er principiel. Det forventes, at ansøgningen er behandlet i løbet af tre-fire måneder.