Foto: Jesper Christiansen

550 vognlæs sand til Lønstrup

Der er 21.000 tons sand på vej fra Hirtshals til Lønstrup, hvor havet hvert år æder op til halvanden meter af kysten.

Over en kilometer kystlinje skal sandfodres ved Lønstrup, og mandag ankommer de første læs.

Sandfodringen skal bremse kystlinjens tilbagerykning og opretholde en naturlig kystprofil med en naturlig strandbredde.

I alt er der 550 vognlæs sand på vej – svarende til cirka 21.000 tons. Sandet er blevet gravet op ved Vestmolevej i Hirtshals.

- Vi er meget tilfredse med, at vores samarbejdspartner nu går i gang med sandfodringen ved Lønstrup, så vi kan få sikret kysten med sand, og borgerne kan sove roligt om natten, siger områdechef Niels Kristian Kvistgaard fra Kystdirektoratet.

Læs også Sandfodring ved Lønstrup kan begynde

Sandfodring er nødvendig

Hvert år tager havet en til halvanden meter af kysten ud for Lønstrup, og derfor har man sandfordret på strækningen løbende i 26 år.

Sandfordringen skaber en bredere strand, og det giver bølgerne et fladere opløb, bremser dem og forebygger nedbrydning af skrænten fra havet.

I hårdt vejr er det fodringssandet, der bliver ædt af havet, mens den oprindelige kystlinje bevares.

- Kysten ud for Lønstrup er generelt i god stand. Sandfodringen er dog nødvendigt for forsat at opretholde det niveau for beskyttelse, som ligger i fællesaftalen med Hjørring Kommune, siger Niels Kristian Kvistgaard fra Kystdirektoratet.

Arbejdet med at sandfodre på strækningen er slut senest 19. juni.