Dom i sag mod Løkken Sparekasse: Direktør, formand og næstformand frifindes

Der er nu faldet dom i sagen om Løkken Sparekasse, der krakkede tilbage i 2009. Ledelsen går fri og skal ikke betale erstatning.

Vestre Landsret har fredag formiddag afsagt dom i sagen om Løkken Sparekasse, der nu har kørt siden 2010. Finansiel Stabilitet sagsøgte den tidligere direktør, bankens formand og næstformand samt revisionen for 275 millioner af kroner. Det skriver domstol.dk.

Retten har frifundet de sagsøgte, og dermed skal Finansielstabilitet betale sagens omkostninger, der løber op i intet mindre end 34 millioner kroner.

Landsretten fandt det altså ikke bevist, at banken er drevet således at bankens ledelse har et erstatningsansvar for de tab på udlån og garantier, som erstatningskravet fra Finansiel Stabilitet lød på.

- Den er jeg meget tilfreds med. Vi har ventet på den i 10 år, så det er en lettelse. Det har fyldt meget, og nu har retten godkendt det arbejde, vi lavede i banken, siger Leo Christoffersen, tidligere næstformand i Løkken Sparekasse. 

Også advokaten for bankens tidligere direktør er godt tilfreds med dommen. 

- Først og fremmest er jeg tilfreds på min klients vegne. Det er trist, at et gammelt pengeinstitut måtte lukke, men det er et tilfredsstillende punktum i sagen, siger advokat Arvid Andersen. 

Se kommentar fra advokat Arvid Andersen, der er forsvarer for den tidligere direktør i Løkken Sparekasse.

Thi kendes for ret

  • Poul Blicher Johnsen, Poul Sørensen, Leo Christoffersen, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Morten Ovesen, Revisionsfirmaet Mango Nielsen ApS og Mango Nielsen frifindes.
  • Finansiel Stabilitet skal betale sagsomkostninger til Poul Blicher Johnsen med 60.000 kr. Finansiel Stabilitet skal betale sagsomkostninger vedrørende Poul Blicher Johnsen til statskassen med 6.198.874,13 kr.
  • Finansiel Stabilitet skal betale sagsomkostninger til Poul Sørensen med 30.000 kr.
  • Finansiel Stabilitet skal betale sagsomkostninger vedrørende Poul Sørensen til statskassen med 6.220.000 kr.
  • Finansiel Stabilitet skal betale sagsomkostninger til Leo Christoffersen med 30.000 kr.
  • Finansiel Stabilitet skal betale sagsomkostninger vedrørende Leo Christoffersen til statskassen med 6.220.000 kr.
  • Finansiel Stabilitet skal betale sagsomkostninger til BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Morten Ovesen med i alt 7.854.828,28 kr.
  • Finansiel Stabilitet skal betale sagsomkostninger til Revisionsfirmaet Mango Nielsen ApS og Mango Nielsen med i alt 7.500.000 kr. I øvrigt skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til nogen anden part eller til statskassen. Sagsomkostningerne skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.

Seneste nyt

fra Nordjylland