Friskole bryder mønsteret: Har kommunens højeste karaktersnit

Generelt er karaktergennemsnittet lavere for de nordjyske skoleelever, der går på en friskole frem for en folkeskole. Men på Lørslev Friskole i Hjørring Kommune er sagen en anden.

Der er en hel dag med tysk på skemaet for eleverne i 5. og 6. klasse på Lørslev Friskole. I 7. og 8. klasse bliver der set og diskuteret film.

Der er ikke nogen 9. klasseselever på friskolen i dette skoleår, men indtil sommerferien var der 13 elever på det ældste klassetrin. Da de var til afgangsprøve, scorede de et karaktergennemsnit på 8,1 i de bundne prøver - dansk, engelsk, matematik og naturfag.

- Vi laver ikke skole med det for øje, at de skal komme ud med et højt snit. Vi laver skole for at danne vores børn og ruste dem til det liv, der venter dem. At vi så kan lave gode resultater til afgangsprøven, synes vi bare er rigtig fedt, siger skoleleder Anne Emilie Alon.

Karaktergennemsnittet blandt afgangseleverne sendte Lørslev Friskole op på en delt førsteplads blandt alle Hjørring Kommunes skoler. Dermed bryder friskolen mønsteret, der ellers viser, at karaktergennemsnittet generelt er lidt lavere på friskoler end på folkeskoler.

- Vi har aldersblandet undervisning, og det betyder, at man en gang imellem kommer til at stå lidt på tæer og har nogen at se op til, og det tror jeg også er med til at rykke dem, siger skolelederen.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Opstod i protest

Hjørring Kommune lukkede mellem 2010 og 2015 hele 20 folkeskoler. Lørslev Skole var en af de skoler, der var med i første lukningsbølge, og her opstod idéen om en friskole hurtigt. Den nuværende skoleleder var selv med til at stable en friskole med 54 elever på benene.

- Vi var jo nærmest lidt tvunget til at starte en friskole, fordi Hjørring Kommune besluttede at lukke os og en del andre landsbyskoler. Vi var rigtig glade for Lørslev Skole, som den var dengang, så det var sådan en slags skole, vi skulle lave, siger Anne Emilie Alon.

Skoleleder Anne Emilie Alon var som forælder selv med til at tage initiativ til Lørslev Friskole.
Skoleleder Anne Emilie Alon var som forælder selv med til at tage initiativ til Lørslev Friskole.
Foto: Christian Henriksen / TV2 Nord

Det er derfor værdier som mere tid til det enkelte barn og plads til forskellighed og kreativitet, der er i højsædet på skolen. At skolens nuværende 80 elever skal til afgangsprøver og have karakterer, når de afslutter 9. klasse, fylder mindre.

Betyder det noget for jer som friskole at kunne vise, at selvom man går på en friskole, så kan man godt komme ud med et højt snit?

- Selvfølgelig gør det det, og vi har også postet på de sociale medier, at vi har et rigtig fint snit fra i sommer, men det er ikke det vigtigste for os. Det vigtigste er, at vi har nogle børn, som er i trivsel, og som vi sender ud i verden med en ballast til at kunne komme videre, siger skolelederen.


Seneste nyt

fra Nordjylland