Se listen: Folkeskoleelever scorer højere karakterer end friskoleelever

Tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at nordjyske friskoleelever kommer ud med et ringere karaktergennemsnit end folkeskoleelever.

Flere friskoler skyder op rundt omkring i Nordjylland. Fra næste skoleår er der ansøgt om 11 nye - og mindst seks af dem ventes at blive til noget. Men det har måske en bagside.

Ifølge oversigten over karaktergennemsnit på de obligatoriske afgangsprøver for folkeskoler og friskoler i skoleåret 2022/23, så ligger friskoleelever i alle kommuner under folkeskoleelever.

Få overblikket her: 

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Det er der ifølge en skoleforsker en klar årsag til:

- Det er slet og ret, fordi at elevernes familiære baggrunde er, som de nu engang er. Det vil sige, at man kommer fra nogle hjem, som påvirker resultaterne, og skolerne ændrer ikke på det billede, lyder det fra Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef ved VIA University College. 

- Går man ind og ser på, hvad man ville kunne forvente, at eleverne får i deres afgangskarakterer, så ligger begge skoletyper inden for niveauet. Der kan man selvfølgelig sige, at skolernes ambition skal være at løfte eleven endnu mere, end hvad man kunne forvente - men jeg er ikke decideret bekymret for friskolerne, fortæller Andreas Rasch-Christensen. 

- Handler ikke kun om karakterer

Tallene afholder ikke Britta Skov Hansen i Ullits, der lige nu kæmper for at starte en friskole op til næste år: 

- Ved os kommer man til at få meget mere med i bagagen, som man kan bruge videre i sit liv. Det hele handler ikke om karakterer. Selvfølgelig skal man have gode karakterer for, at man kan blive noget - men jeg tror også på, at de elever, der kommer her, kommer til at blive til noget, for de får en læring med på en helt anden måde, siger Britta Skov Hansen.

Britta Skov Hansen er formand for Ullits Friskoles styregruppe.
Britta Skov Hansen er formand for Ullits Friskoles styregruppe.

Arbejdet med en friskole blev sat i værk, efter byrådet i Vesthimmerland tidligere i år besluttede at lukke tre folkeskoler. 

- Vi har mange drømme og visioner i bestyrelsen, som vi håber på kan realiseres på sigt, fortæller Britta Skov Hansen. 

Drømmene indeholder blandt andet et skolemiljø med fokus på trivsel og læring i naturen. 

- Vi har jo nogle gode rammer til det herude. Det her med udekøkken og shelters, så de kan overnatte her også - det synes vi bare kunne være rigtig fedt for vores børn. 

Formand for Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune, der har været med til at lukke tre skoler, er heller ikke bekymret. 

- I har en analyse, der viser det, og sådan er tallene lige nu, men tal svinger fra år til år, siger Inger Nielsen (V).  

Derfor er hun stadig positiv over, at der kommer endnu en friskole i kommunen. 

- Noget af det, der også er vigtigt for at vores børn kommer videre i samfundet, det er også trivsel og dannelse - der er mange andre ting, der spiller ind. 

Se hele indslaget her: 


Seneste nyt

fra Nordjylland