Klager bremser projekt ved fisketrappe - regning kan ende hos skatteborgerne

Et vandløbsprojekt ved fisketrappen i Bindslev er blevet bremset efter lokale klager. Ifølge Hjørring Kommune kan det betyde, at skatteborgerne i kommunen kan ende med at skulle betale for at få projektet udført.

Mindre end en måned før et vandløbsprojekt ved fisketrappen i Bindslev skulle have været igangsat, er projektet blevet bremset. Det sker, efter at der er kommet lokale klager, som der skal tages stilling til, før arbejdet med at ændre vandløbet kan begynde.

Hjørring Kommune oplyser fredag, at der er kommet klager fra Bindslev Gl. Elværk og Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening. Klagerne har såkaldt ’opsættende virkning’, hvilket betyder, at projektet ikke må sættes i gang, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har taget stilling til klagerne.

Ifølge kommunen er sagsbehandlingstiden hos klagenævnet lang, og der kan gå op imod et år, inden der foreligger en afgørelse.

Det kan ifølge Hjørring Kommune få betydning for skatteborgerne i kommunen, at vandløbsprojektet ikke bliver sat igang 4. juni, som det ellers var planen.

Har deadline om to år

Der er nemlig krav fra Folketinget og EU om, at spærringer i vandløb skal fjernes, og sådan en spærring er der ved fisketrappen i Bindslev. Derfor har Hjørring Kommune i flere år arbejdet på at finde en løsning, så vandløbet lever op til lovkravene.

Vandløbsprojektet skal være gennemført i begyndelsen af 2023, hvis Hjørring Kommune skal modtage økonomisk støtte til at ændre vandløbet ved fisketrappen. Overholder kommunen ikke denne deadline, kan det betyde, at kommunen selv skal finansiere projektet.

- Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune har drøftet situationen på udvalgets møde, og udvalget konstaterer, at hvis projektet ikke kan gennemføres nu og for statslige midler, så vil kommunen være nødt til at overveje, om man kan gennemføre projektet med de nuværende hensyn til lokale ønsker, eller om projektet skal begrænses til kun at udføre de krav, der stammer fra de statslige vandplaner - og dermed med færre hensyn til de rekreative og historiske elementer i området, skriver Hjørring Kommune i en pressemeddelelse.

Vandløbsprojektet vil medføre en nedlæggelse af fisketrappen i Bindslev, men der vil til gengæld blive etableret et cirka 700 meter langt stryg rundt om elværket i Bindslev. Stryget i Uggerby Å ifølge Hjørring Kommune vil blive Danmarks længste.


Seneste nyt

fra Nordjylland