Foto: Bruno Stagsted

450 meter sand og sten kan nu beskytte flere huse ved Løkken

Sommerhusejere har fået tilladelse til kystbeskyttelse på to strækninger ved Løkken.

Vesterhavet er kommet faretruende tæt på seks sommerhuse ved Løkken. Så tæt, at der kan være fare for, at en voldsom storm kan underminere husene, som i værste fald kan ende i havet.

Kystdirektoratet har på den baggrund givet tilladelse til, at ejerne kan etablere kystbeskyttelse, så faren bliver væsentligt mindre.
 
- Vi har givet tilladelse til, at sommerhusejerne nu kan sætte et projekt i gang, som beskytter deres huse. Samtidig er det et projekt, der tager højde for den store rekreative værdi, stranden har. Det vil derfor fortsat være muligt at gå på stranden foran kystbeskyttelsen, siger områdechef Ane Høiberg Nielsen, Kystdirektoratet.
 
Beskyttelsen består af sand og sten
For at bremse nedbrydning af kysten under storm kan der nu blive udlagt en næsten 16.000 m3 sandbuffer. Det er på en 450 meter lang strækning. Derunder kommer en 355 meter lang skråningsbeskyttelse.

Som en del af kystbeskyttelsen skal grundejerne desuden sandfodre foran sandbufferen for at undgå, at havet når op til sandbufferen i det daglige.
 
- Vi har givet tilladelse til en kystbeskyttelse, som består af det, vi kalder en sandbuffer med bagstopper og kompenserende fodring. Bagstopperen, der kun vil komme i brug ved meget hårdt vejr, består af skråningsbeskyttelsen. Sandbufferen og den kompenserende fodring fungerer som kystbeskyttelse mod havet, som vil æde af det udlagte sand frem for af stranden eller i sidste ende underminere skråningsbeskyttelsen. Sandet forhindrer også, at sommerhusejerne sender deres problem videre til naboen, som det sker, hvis der kun udlægges sten, siger Ane Høiberg Nielsen.
 
Der er tidligere etableret lignende kystbeskyttelse ved Nørlev nord for Løkken.