Foto: Joakim Brader

Advokat klager over omtale af sag mod Hjørring-borgmester

Advokat Trine Ødemotland er ikke tilfreds med TV2 Nords dækning af sagen mod borgmester Arne Boelt.

Injurier og bagvaskelse. Sådan lyder anklagerne mod bormester Arne Boelt, en jurist fra Hjørring Kommune og to advokater, som advokat Trine Ødemotland har rejst sag mod.

En sag, der torsdag var for retten i København, og hvor der vil falde en afgørelse inden for de næste fire uger. Og også en sag, TV2 Nord har omtalt i flere omgange, hvor det desværre ikke er lykkedes at få en kommentar fra Trine Ødemotland.

Torsdag efter retssagen har den københavnske advokat imidlertid endelig rettet henvendelse til TV2 Nord - ikke for at kommentere sagen, men for at klage over fremstillingen. Hele Trine Ødemotlands klagebrev kan læses her:

Vedr. Berigtigelse af forkerte oplysninger i to artikler fra TV2 Nord.

Under henvisning til artikel af 8. marts 2018 med overskriften ”Arne Boelt slæbt i retten af børneadvokat for bagvaskelse” af 8. marts 2018 kl. 13:14, anmodes der om en berigtigelse af følgende oplysninger, idet disse ikke er korrekte:

Indledningsvis skal bemærkes, at ut. ikke er ”børneadvokat” og skal derfor ikke omtales, som sådan.

Af artiklen fremgår følgende:

”Borgmester i Hjørring Kommune, Arne Boelt (S), har været ude i både bagvaskelse og injurier i forbindelse med en sag om et anbragt barn fra sidste år. Sådan lyder i hvert fald anklagerne fra advokat Trine Ødemotland, som har stævnet Arne Boelt, en jurist fra Hjørring Kommune og to advokater fra HjulmandKaptain for bagvaskelse.”

Sagen omhandler ikke bagvaskelse og injurier i forbindelse med ”en sag om et anbragt barn sidste år.”, hvorfor dette forhold skal berigtiges. De sagsøgte omhandler advokat Anker Laden-Andersen og Arne Boelt, og omhandler ikke en jurist fra Hjørring Kommune og to advokater fra HjulmandKaptain – oplysningerne skal berigtiges.

”Trine Ødemotland er advokat i en af de børnesager, som især i 2017 trak store overskrifter, fordi de dels medførte store demonstrationer foran rådhuset i Hjørring, og dels fordi Arne Boelt stod frem og fortalte, at han i flere tilfælde var blevet truet og chikaneret i forbindelse med flere børnesager. Nu fortsætter balladen altså i Byretten i København, hvor sagen skal køre i dag, torsdag.”

Ut. har aldrig været advokat i de omtalte anbringelsessager, og ut. har aldrig været advokat i sager, hvor der har været demonstrationer i forbindelse hermed. Disse forhold skal således berigtiges.

Ad artikel: ”Slæber Arne Boelt i retten: Børneadvokat selv idømt stor bøde i sagen.” af 8. marts 2018, kl. 16.12:

”Men børneadvokaten selv har tidligere fået kritik for sin håndtering af netop dén sag, hun nu kritiserer borgmesteren for at have udtalt sig uheldigt i. Hjørring Kommunes advokat, Anker Laden-Andersen, klagede over hende til Advokatnævnet, som netop har afsluttet sin sag.”

Ut. er ikke ”børneadvokat”. Injurie- og bagvaskelsessagen blev anlagt på baggrund af klagesagen ved Advokatnævnet, idet der er indbragt urigtige oplysninger for Advokatnævnet, hvor der tillige blev bragt urigtige oplysninger i et Tv-interview, som betragtes, som bagvaskelse.

”Her er Trine Ødemotland blev idømt en bøde på 60.000 kroner. Noget, hun nu måske forsøger at få revanche for, mener Anker Laden-Andersen.”

Ut. er ikke blevet idømt en bøde på kr. 60.000,-. Advokatnævnet har afsagt en kendelse grundet de oplysninger, som Advokat Anker Laden-Andersen - på vegne af Arne Boelt og Hjørring Kommunes ansatte – indbragte for Advokatnævnet. Sagen er indbragt for byretten, og man kan derfor ikke skrive, at der er sket en domsfældelse, idet dette er en krænkelse af EMRK art. 6, stk. 2. Der er i øvrigt ikke tale om ”revanche”, men om et reelt søgsmål om injurier – og senere bagvaskelse grundet Arne Boelts sammenkædning af mit navn, titel og den påståede sag om ”lort på håndtag, løsnet hjulbolte, og trusler fra maskerede mænd”.

”- Mit problem er, at jeg har klaget over Trine Ødemotland, fordi vi fandt hendes adfærd overfor en medarbejder ved Hjørring Kommune meget kritisabel. Advokatnævnet var enige og gav hende en bøde på 60.000 kroer. Hun mener åbenbart, at jeg ved at klage over hende også har udsat hende for injurier, siger Anker Laden-Andersen, som også er stævnet i byretten torsdag.”

Måtte TV 2 Nord have deltaget i hovedforhandlingen d.d. ville TV 2 Nord være blevet opmærksom på, at de sagsøgte ikke kunne løfte bevisbyrden for, at ut. skulle have haft kontaktet medarbejdere fra Hjørring Kommune blandt de øvrige påstande, som de sagsøgte ikke kunne løfte bevisbyrden for. Ut. har aldrig taget kontakt til medarbejdere fra Hjørring Kommune.

”TV2 Nord har tidligere omtalt elementer af den børnesag, hvor Trine Ødemotland er advokat. Arne Boelt stod kort før kommunalvalget frem og fortalte, hvordan han måtte leve under beskyttelse af videoovervågning af sig hjem, og at han i flere omgange havde været udsat for hærværk. I et tilfælde havde ukendte gerningsmænd smurt lort på håndtagene på borgmesterens hus, og i to tilfælde blev hjulboltene på hans bil angiveligt løsnet.”

Ut. har aldrig haft en børnesag ved Hjørring Kommune.

”Men det var først, da han på gaden i Hjørring blev passet op af to maskerede mænd, der forsøgte at true ham til at påvirke udfaldet af den børnesag, som Trine Ødemotland er advokat i, at hun kom ind i billedet. Arne Boelt modtog efter den oplevelse politibeskyttelse resten af valgkampen.”

Ut. har aldrig haft en børnesag i Hjørring Kommune. Det anses fortsat for værende bagvaskelse at fortsætte med at indblande mit navn i en påstået sag om hærværk, trusler og forsøg på manddrab.