Seneste nyt:

Danmarks Naturfredningsforening: Intet grundlag for hård kystsikring ved Lønstrup

Naturfredningsforeningen går nu ind i debatten om kystsikring ved Lønstrup. Her mener man ikke, at der er grundlag for en hård kystsikring.

Står det til Danmarks Naturfredningsforening skal skrænten ned mod stranden syd for Lønstrup blive ved med at være det, den er: En vandrende klint, der år for år rykker længere ind i landet, i takt med at havet æder af skrænten.

En melding, som i dag langt fra falder i god jord hos sommerhusejerne ovenfor skrænten.

- Jeg synes, det nedgør de mennesker, som har brugt mange penge i den tro, at de kunne have et sommerhus i rigtig mange år, siger Erling Mikkelsen, formand for Grundejerforeningen Strandfogedgården, som repræsenterer flere af de huse, der ligger tættest på kanten af skrænten.

I et brev til EU-kommissionen sår Danmarks Naturfredningsforening tvivl om grundlaget for sommerhusejernes ønske om at flytte den fredningszone, som ligger nedenfor sommerhusene - et såkaldt Natura2000-område.

quote Det er klart, at der er store økonomiske interesser på spil. Det skal jeg ikke benægte. Men de er jo ikke samfundsøkonomiske. De er privatøkonomiske.

Jørgen Jørgensen, lokalformand hos Danmarks Naturfredningsforening i Hjørring.

Fredningszonen står i vejen for, at sommerhusejerne kan få deres ønske om hård kystsikring i form af granitblokke opfyldt.

- Hvis man går efter EUs regler, kan man ikke lave en hård kystsikring på strækningen. Det vil kræve en fravigelse fra reglerne i EUs direktiv, siger Jørgen Jørgensen, lokalformand hos Danmarks Naturfredningsforening i Hjørring.

Privatøkonomiske interesser i spil

Men en fravigelse er netop hvad sommerhusejerne arbejder for.

De mener, at der er grundlag for en dispensation, som ophæver fredningen af stranden. Blandt andet på grund af den samfundsmæssige værdi, som sommerhusene, ifølge grundejerforeningens formand, udgør.

- EU har jo sagt, at det område har værdi, og at der er mulighed for at flytte Natura2000-området et andet sted hen, siger Erling Mikkelsen. Men hos Naturfredningsforeningen mener Jørgen Jørgensen ikke, at kriterierne for en dispensation er opfyldt, hvilket foreningen altså nu har gjort EU opmærksom på.

- Det er klart, at der er store økonomiske interesser på spil. Det skal jeg ikke benægte. Men de er jo ikke samfundsøkonomiske. De er privatøkonomiske, siger han.

Samtidig mener Jørgen Jørgensen, at den vandrende klint ved Lønstrup er et unikt geologisk naturfænomen, som vil være umuligt at bevare, hvis der bliver lavet hård kystsikring.

- Det er jo et naturområde, som er internationalt kendt og på højde med Møns Klint, mener han.

Vil ikke vælge kystsikringstype

Hos Hjørring Kommune, der skal give tilladelse til en eventuel kystsikring, mener formanden for teknik- og miljøudvalget, Søren Smalbro (V), at der bør laves en form for kystsikring for at standse erosionen af skrænten syd for Lønstrup.

Han vil dog ikke lægge sig fast på hvilken type kystsikring, han helst ser ført ud i livet.

- Når vi har midlerne og metoden til at lave en kombination af klintfodssikring og et supplement med sandfodring, så bør vi også gøre det, siger Søren Smalbro.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Hjørring Kommune er netop nu i gang med at udarbejde en redegørelse, som til juni skal danne grundlag for et større temamøde i byrådet om kystsikring i kommunen.