LIGE NU:

Far dømt for grov vold mod fire måneder gammel datter

En 29-årig mand er ved Retten i Hjørring blevet idømt et års fængsel for grov vold mod sin på gerningstidspunktet fire måneder gamle datter.

Retten I Hjørring dømte i dag den 29-årig Rune Rasmussen for grov vold mod sin datter.

Rune Rasmussen blev idømt et års ubetinget fængsel for grov vold mod sin datter, som på gerningstidspunktet i 2018 var fire måneder gammel.

Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi, Matthias Andersen.

Rune Rasmussen var tiltalt for flere forskellige typer vold mod datteren. Det drejer sig om ruskevold, hvor man tager fat om kroppen og rusker barnet, derudover var faren også tiltalt for forsøg på kvælning samt stumpvold, som kan være slag mod eller med barnet mod en genstand.

Rune Rasmussen blev kendt skyldig i alle tiltaler.

Forstår ikke hvordan skaderne er opstået

Rune Rasmussen forklarede selv i retten, at han ikke forstår, hvordan skaderne er opstået. Moren og Rune Rasmussen, der er far til datteren, var inden hændelsen flyttet fra hinanden, og hændelsen skete i forbindelse med, at faren havde aftalt samvær med datteren.

Rune Rasmussen forklarer selv, at han har lavet en øvelse med datteren, for at hjælpe hende af med afføring, hvor han presser let mod barnets lår og mave. I den forbindelse forklarede han, at barnet blev ked af det, og han holdt barnet lidt hårdt ind mod sit bryst. Videre forklarede faren, at hvis skaderne er opstået, så skulle det ifølge Rune Rasmussen være sådan, at de er kommet.

Efter barnet havde været ved Rune Rasmussen, tog moren på sygehuset med barnet. Til moren fortæller Rune Rasmussen, at han har lavet øvelserne, og datteren er blevet lidt dårlig i den forbindelse. På skadestuen konstaterer de, at datteren har fået 20 læsioner, og de mest alvorlige af læsionerne er punktformede blødninger under øjnene og på toppen af hovedet, som kommer, når man presser omkring en person, så man ikke kan få blodet til at løbe tilbage, så blodkarrene springer.

Derfor bliver der tilkaldt en retsmediciner, fordi de har mistanke om vold. Først afgiver retsmedicineren en udtalelse omkring skaderne på datteren, hvorefter sagen bliver sendt til retslægerådet, der er den øverste lægelige myndighed, der afgiver udtalelser i straffesager.

Nægter sig skyldig

Retslægerådet bliver i den forbindelse udspurgt om en masse spørgsmål, blandt andet om man ud fra de skader kan sige noget om, hvordan de er opstået, og tidspunktet hvor skaderne er opstået. Retten ligger i forbindelse med dommen meget vægt på det svar, der kommer fra retslægerådet, at den mest sandsynlige måde, skaderne er opstået på, er ved rystevold eller forsøg på kvælning af barnet. Retslægerådet siger også, at den forklaring Rune Rasmussen kommer med, næppe vil hænge sammen med, at man får skader på den måde, som han har forklaret.

Rune Rasmussen nægter sig skyldig i anklagerne.

Undervejs i retssagen afgav et vidne fra retslægerådet forklaring, hvor vedkommende sagde, at den her form for vold mod et barn kan godt bringe et barn i livsfare.

Der bliver lagt til grund for, at straffen ikke skal være længere, at Rune Rasmussen selv stoppede kvælningsforsøget. Derudover er der ikke nogen af følgeskaderne på datteren, som kan give varige mén.

Det civilretlige bliver behandlet senere, hvor det blandt andet skal afgøres, om Rune Rasmussen stadig skal have forældremyndighed over datteren.

I forhold til dommen har Rune Rasmussen udbedt sig betænkningstid.