Foto: Ib William Christensen

Halmballer kystsikrer vinteren over

Et ventet afslag på at beholde halmballerne ved Nørlev strand, bød alligevel på lidt godt. Halmballerne skal først fjernes til marts.

Et afslag på kystbeskyttelse, der er til at leve med, er det grundejerne foreningerne modtog fredag. Heri står der nemlig, at de skal fjerne halmballerne – som betragtes som ulovlig sikring af kysten – men at de først skal være fjernet 1. marts 2016. Det udnytter grundejerne til at beskytte kysten mod kommende vinterstorme. 

- Det er sund fornuft, der har sejret. Det er selvfølgelig en midlertidig løsning, men en hurtig redning, indtil vi kan lave den rigtige kystsikring til foråret, siger Christian Hartmann, en af grundejerne ved Nørlev.

At vinden er ændret, og grundejerne nu oplever medvind i forhold til at få sikret kysten ved deres grund, skyldes Christian Hartmann et politisk pres på Kystdirektoratet. 
- Jeg er helt sikker på, at det sker, fordi der er lagt et politisk pres på Kystdirektoratet. Der er stillet spørgsmål i folketinget, og miljøministeren har holdt møder i Aalborg, siger Christian Hartmann.

Kystdirektoratet har også besluttet, at feriecenteret Skallerup Klit kan fjerne høfterne ved deres kyst. Og det er også en god nyhed for grundejerne ved Nørlev. Det betyder nemlig, at kystsikringen fremover bliver billigere. Når de fjerner høfterne, bliver sanderosionen mindre. Og det betyder, at de i fremtiden ikke skal fodre så meget sand på den hårde kystsikring.