04:02

Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

1 af 2

Helt gak-gak: Arbejdstilsynet forbød tablets i Hjørring Kommune

Ældgamle skærmregler ville forhindre sosu-assistenter i at bruge tablets som hjælpemidler i deres arbejde. Nu er der dog nyt, efter TV2 Nord er gået ind i sagen. Tilsyn vender 180 grader og dropper eget påbud.

Et 30 år gammelt direktiv ville forbyde Hjørring Kommune at bruge minicomputere - eller tablets - i hjemmeplejen. Det kommer til at koste millioner, siger borgmesteren.

Men Arbejdstilsynet siger, at de er nødt til at reagere for at sikre de ansattes sundhed.

Trine Kristensen, sosu-assistent i hjemmeplejen i Hjørring Kommune, kunne slet ikke forestille sig, hvordan hun skulle kunne arbejde uden den lille tablet.

Det er absurd. Hvis vi skal kunne leve op til skærmterminaldirektivet, så er det jo sådan noget med, at man ikke må bruge de der trykfølsomme skærme i virkeligheden, men skal tilbage til en papirløsning, og det kan vi jo ikke leve med.

Leif Serup, direktør i Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen, Hjørring Kommune.  

- Jeg tjekker før et besøg, hvad der sidst er skrevet om borgeren. Og jeg skriver, hvad jeg har lavet, og hvad der skal ske fremover. Jeg må slet ikke bruge blok og blyant, for jeg må ikke have personfølsomme oplysninger om en borger liggende i lommen på et stykke papir. Så skulle jeg huske det hele og skrive det ned, når jeg efter seks timers besøg hos forskellige borgere kom til en stationær computer hjemme på kontoret. Det vil simpelthen være forfærdeligt, hvis jeg ikke havde min tablet, siger Trine Kristensen.

Men nu er det måske slut med at bruge tablet i hjemmeplejen i Hjørring Kommune.

Et kontrolbesøg af Arbejdstilsynet for nylig endte med et udførligt påbud i en længere skrivelse til Hjørring Kommune om at rette ind efter et skærmterminaldirektiv fra 1989.

Læs også Advarsel: Livsfarlige tabletter stjålet fra hospital

Påbuddet får Leif Serup, kommunens ansvarlige direktør for området, til at ryste på hovedet.

- Det er absurd. Hvis vi skal kunne leve op til skærmterminaldirektivet, så er det jo sådan noget med, at man ikke må bruge de der trykfølsomme skærme i virkeligheden, men skal tilbage til en papirløsning, og det kan vi jo ikke leve med, siger Leif Serup, direktør i Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen i Hjørring kommune.  

Ifølge sundhedsdirektøren vil kommunen altid sørge for, at medarbejdernes arbejdsmiljø er i orden, men han har svært ved at se det rimelige i, at skærmterminalen, altså en lille tablet, uden besvær skal kunne drejes og vippes, som der blandt andet står i påbuddet.

- Det specielle er jo, at vi får et påbud, som er baseret på et direktiv fra 1990 og udstedt 20 år før vi får de første tablets og trykfølsomme skærme til Danmark, siger Leif Serup.

Påbuddet kan koste millioner  

To andre kommuner har fået besked på at rette ind efter det gamle skærmdirektiv. Hjørrings borgmester forstår ikke påbuddet - især ikke i en tid, hvor regeringen har pålagt kommunerne at spare og effektivisere.

- Det vil betyde mange millioner, rigtig mange millioner i de enkelte kommuner. Jeg ved godt, at Arbejdstilsynet retter sig efter de regler, der er tilgængelige, men det her må være en sag for Folketinget. Det kan ikke passe, at vi stadig bruger et 30 år gammelt direktiv fra en tid, hvor en computer fyldte en hel kælder. Det ender forhåbentlig med noget fornuft, for sådan ser verden slet ikke ud i Danmark i dag, siger Arne Boelt (S), borgmester i Hjørring Kommune.

Læs også Unikt nordjysk tilbud til gamere

Ifølge Arbejdstilsynets skrivelse til kommunen bruger en ansat i det kommunale sundhedsvæsen to til fire timer om dagen ved en tablet, men det kan Trine Kristensen slet ikke genkende.

Vi vil bl.a. sætte den eksisterende vejledning om skærmarbejde ud af kraft, og vi vil udarbejde en ny tidssvarende vejledning om skærmarbejde.

Sofie Bisbjerg, kontorchef, Arbejdstilsynet

- Jeg bruger højst 30 minutter på min tablet hver dag, og det får jeg i hvert fald ikke ondt i nakken af, siger Trine Kristensen.

Efter at TV2 Nord har talt med Arbejdstilsynet, er påbuddet til Hjørring Kommune trukket tilbage.

Kontorchef i Arbejdstilsynet Sofie Bisbjerg, skriver følgende til TV2 Nord:

"Vi vil bede Arbejdsmiljøklagenævnet sende det påbud tilbage til os, som er givet om skærmarbejde i den konkrete sag i Hjørring Kommune. Det skyldes, at vi i Arbejdstilsynet har fået ny viden om, at skærmarbejde ikke nødvendigvis fører til sygdomme. Det betyder også, at Arbejdstilsynet vil ændre sin praksis i forhold til "skærmreglerne". Vi vil bl.a. sætte den eksisterende vejledning om skærmarbejde ud af kraft, og vi vil udarbejde en ny tidssvarende vejledning om skærmarbejde."