Hjælp til ørreder i Uggerby Å: Bevilling skal sikre bestanden

Sportsfiskerforening for Hjørring og Omegns seniorer har modtaget en bevilling på 120.000 kroner fra Veluxfonden. Pengene skal gå til at sikre den fremtidige ørredbestand.

Ørredbestanden i Uggerby Å er ikke, hvad den har været. Hvert år må lystfiskere omkring åen stå for et stort vedligeholdelsesarbejde for at gøre det muligt for ørreder og laks at yngle i åen. 

Arbejdet er frivilligt, og det er ikke billigt. Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn har de seneste år betalt for at få lejet udstyr og få det fragtet til vandløbene, der vedligeholdes.

Men i år har de fået en hjælpende hånd fra Veluxfonden, der har bevilliget hele 120.000 kroner til foreningen. Pengene skal bruges på trailere med udstyr, så foreningen i fremtiden ikke behøver at leje udstyr, når vandløbene skal vedligeholdes.

- Vi har brugt meget tid på logistik og det har været temmelig bøvlet. Derfor fik vi den idé at opbygge trailere med alt det nødvendige udstyr på. Men det er en investering, foreningen slet ikke vil være i stand til at løfte økonomisk, og derfor sendte vi en ansøgning til Velux Fonden. En ansøgning, der til vores store glæde er blevet imødekommet, skriver Jørgen Jakobsen, der er tovholder på projektet, i en mail til TV2 Nord.

Ørredbestanden skal reproducere sig selv

Vandløbsvedligeholdelsen fungerer på den måde, at lystfiskerne renser gydebankerne for aflejret materiale. Det kan være sten og ler, som har sat sig i de vandfyldte hulrum langs med vandløbene.

Det er i disse hulrum, ørred- og lakseæg udklækkes, og derfor truer stenaflejringen bestanden. Ved at rense gydebankerne kan æggene udklækkes, og det betyder flere vilde og levedygtige fisk.

Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegns Seniorer håber, at ørredbestanden i åen med tiden bliver så stor, at den reproducerer sig selv.

 

Forsiden lige nu