Foto: Søren Bidstrup, Scanpix

Hjørring har fået tilladelse til demensby

Hvis alt går vel, kan Hjørring fra september byde demensramte velkommen i en helt ny demensby.

Ældrecenteret Lundgården i Vrå skal bygges om, så det minder om en lille by. En by forbeholdt demente. Hjørring Kommune har nemlig givet grønt lys til at omdanne centeret til en såkaldt demensby.

De vil afprøve et nyt bolig-, pleje og omsorgskoncept for mennesker med demens, og tilbuddet skal give mennesker med demens mulighed for at opleve højst mulig grad af frihed og tryghed.

-Hjørring Kommune ønsker med etableringen af Lundgården – Demensby at skabe et demensvenligt miljø, som giver mennesker med demens og deres pårørende mulighed for et godt hverdagsliv og deltagelse i samfundslivet. Fokus vil være på mennesker fremfor demenssygdommen og visionen for pilotprojektet er at skabe liv glæde og meningsfuldhed, skriver kommunen i en rapoort. 

Nu hvor der fra politisk side er opbakning til projektet, kan arbejdet gå i gang. Det betyder, at de fysiske rammer skal tilpasses, og der skal udfærdiges aktivitetstilbud. Byen forventes at kunne stå klar til september.

I november sidste år blev Danmarks første demensbyt indviet i Svendborg.