Løkken i Hjørring Kommune er et de steder, der er hårdt ramt af erosion. Kommunen glæder sig over nu at kunne varetage kystsikringen selv. Arkivfoto. Foto: Jesper Christiansen

Hjørring Kommune glæder sig over kystsikringsplan

Hjørring Kommune hilser regeringens kystsikringsplan velkommen og mener, at man sagtens kan løfte opgaven. Det skal dog ikke være uden betænkning.

I Hjørring Kommune ser man frem til regeringens nye kystsikringsplan, der skal være med til at beskytte sommerhusene ved kysten og forebygge mod oversvømmelser og erosion.

Kystsikringsplanen udliciterer blandt andet ansvaret for kystbeskyttelse til de enkelte kommuner. Det er en opgave, som kommunen ser frem til at varetage, fortæller formand for teknik- og miljøudvalget i Hjørring Kommune, Ole Ørnbøl.

- Jeg synes, det virker spændende, og jeg tror sagtens, vi kan løfte opgaven i kommunen, hvis der følger nok midler med, siger han. 

Hjørring Kommune er særligt ramt af kysterosionen og har lige nu ét sommerhus, der skal fjernes samt 12-14 huse, der er under observation. Og Ole Ørnbøl fortæller, at kommer der flere kraftige storme som dem, vi har set i løbet af de sidste par år, kan endnu flere huse blive påbudt nedrivning. 

Derfor har flere af sommerhusejerne også ansøgt om kystbeskyttelse hos kommunen. Før i tiden skulle kommunen sende ansøgningerne videre til en delt myndighed under Kystdirektoratet, der varetog kystsikringen, men med regeringens nye plan, skal kommunerne og sommerhusejerne nu selv ordne det.

Kommunen skal tage sig af de steder, hvor kystsikring er nødvendig, mens sommerhusejerne kan søge om lov til selv at kystsikre, hvis de mener, det er nødvendigt.  

Ole Ørnbøl fortæller dog, at det ikke betyder, at alle sommerhusejere nu får lov at kystsikre deres sommerhus uden betænkning fra kommunen.

- Vi skal ikke bare give lov til kystsikring alle steder. Når man kystsikrer ét sted, så eroderer det kraftigere rundt om det sted. Derfor vil vi hellere have, at sommerhusejerne går sammen med deres naboer for at kystsikre, så det ikke går ud over andre, siger han.

Ole Ørnbøl peger også på, at det er meget dyrt at kystsikre en ejendom og oftest kun kan lade sig gøre, hvis man går sammen i for eksempel en sommerhusforening.

Ud over det mener han, at kystsikring ikke skal ødelægge strandene for sommerhusejernes og turisternes skyld.