Hjørring Kommune vinder både Specialpris og Velfærdspris

Digitaliseringsprisen for 2016 er netop blevet udddelt. Hjørring Kommune vinder to ud af tre priser for 'sensorbleen' og 'book en sagsbehandler'.

Første gang nogensinde rydder jyske myndigheder bordet ved dette års uddeling af Digitaliseringsprisen. Hjørring Kommune løber med sejren ved at modtage både dommernes Specialpris og Velfærdsprisen, mens Region Syddanmark vinder Effektiviseringsprisen.

Priserne blev overrakt på konferencen ”Offentlig digitalisering 2016 – på vej mod d-land” i Musikhuset i Aarhus.

Digitaliseringsprisen bliver uddelt i de tre kategorier; Effektiviseringsprisen, Velfærdsprisen og dommernes Specialpris.

Det blev Region Syddanmark, der vandt Effektiviseringsprisen for projektet ”Teletolkning”, og Hjørring Kommune vandt Velfærdsprisen for projektet ”Sensorbleer”. Dommernes Specialpris gik også til Hjørring Kommune for projektet ”Book en byggesagsbehandler”.

Priserne blev uddelt onsdag formiddag i Musikhuset i Aarhus i forbindelse med konferencen ”Offentlig digitalisering 2016 - på vej mod d-land”. 

- Digitaliseringsprisen viser de mange gode digitale initiativer og løsninger, der udvikles og anvendes i det offentlige Danmark. Det kan vi rent faktisk være stolte af. Digitalisering er afgørende for at øge velfærd og effektivitet til gavn for borgere, offentlige medarbejdere og ledere. Samtidigt viser dette års priser en tendens om at tænke udefra-ind, hvor borgeren sættes i centrum frem for systemet. Det kan it hjælpe med, siger Jane Wiis, direktør i KL og en af initiativtagerne til Digitaliseringsprisen. 

Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004.

Dommernes Specialpris går til Hjørring Kommune
Prisen viser nye og ”skæve” løsninger, hvor offentlige myndigheder og institutioner har udvist stor innovationskraft. Det har en lang række kommuner gjort, men de tre norminerede til prisen blev:

 • Hjørring Kommune med projektet Book en byggesagsbehandler
 • Statsforvaltningen med projektet Medbetjening
 • Syddansk Sundhedsinnovation med projektet CoLab Plug & Play

- Det er fantastisk at se, hvordan man kan bryde med vanetænkningen og vende de almindelige antagelser om digitalisering på hovedet. Hjørring Kommune viser, hvorfor det på nogle områder kan være mere fornuftigt at tage en snak med borgeren først, før han eller hun giver sig i kast med at betjene sig selv. Frem for at man i en enhver situation skubber de digitale løsninger frem som det første, borgeren skal i lag med, siger Lisa Herold Ferbing, formand for Djøf og medlem af dommerkomiteen.

Effektiviseringsprisen går til Region Syddanmark med ”Teletolkning”
Igen i år var det et stærkt felt af nominerede, der bejlede til årets Effektiviseringspris. De tre projekter, der slap gennem nomineringsnåleøjet var:

 • Egedal Kommune med projektet Spildevandsplan 2016
 • Region Syddanmark med projektet Teletolkning
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med projektet Vitas

Teletolkning giver i Region Syddanmark en markant kvalitetsforbedring af tolkefunktionen ved at lette adgangen til kvalificeret tolkning og ved, at tolkningen i højere grad kan foregå på borgernes præmisser.

- Projektet illustrerer hvor vigtigt det er, at digitaliseringen står på to ben. Både kvalitet og effektivitet, og at det skal give værdi for alle interessenter. Projektet er så kun blevet ekstra relevant i forbindelse med de mange flygtninge, der er kommet til landet, siger Stefan Hermann, rektor, professionshøjskolen Metropol og medlem af dommerkomiteen.

Velfærdsprisen går til Hjørring Kommune med ”Sensorbleer”
Også blandt de indkomne forslag til årets Velfærdspris var der mange stærke kandidater. I år blev feltet snævret ind til følgende tre nominerede:

 • Danske Regioner med projektet Den præhospitale patientjournal
 • Hjørring Kommune med projektet Sensorbleer
 • Telepsykiatrisk Center med projektet Telepsykiatrisk hjemmebehandling

- Større selvhjulpenhed, større værdighed og større velfærd for borgerne er nøgleord for Hjørring kommunes projekt. Projektet viser, hvordan sensorteknologi og indlejret teknologi kan bruges til at målrette og forbedre behandling og pleje. Data opsamles automatisk, direkte og i realtid, uden gener for borgeren. Det er smart, siger Christian Bason, adm. direktør Dansk Design Center og medlem af dommerkomiteen.

 

Om Digitaliseringsprisen

Digitaliseringsprisen 2016 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner, KMD, Djøf, Rambøll og In2media. Digitaliseringsprisen er blevet uddelt siden 2004.

Prisen uddeles på baggrund af bedømmelser fra en uafhængig dommerkomite bestående af:
 • Lisa Herold Ferbing, Formand, Djøf
 • Henrik Føhns, Vært, Harddisken, DR P1
 • Stefan Hermann, Rektor, Professionshøjskolen Metropol
 • Christian Bason, Adm. direktør, Dansk Design Center
Du kan læse mere om prisen og årets nominerede på: www.digitaliseringsprisen.dk

 


Seneste nyt

fra Nordjylland