Foto: Per Frank Paulsen

Hjørrings borgmester rasler med sparesablen

Det er især på ældre- og skole- og dagtilbudsområdet, at borgmester Arne Boelt lægger op til at spare nogle af i alt 47 millioner kroner.

Både lokalpolitikere og befolkningen er efterhånden ved at være vant til det - at der skal spares og skæres i de kommunale budgetter, og i år er ingen undtagelse for Hjørring Kommune.

I sit netop udsendte budgetforslag for 2017 lægger borgmester Arne Boelt, (S), op til at skære 47 millioner kroner. Og de skal primært findes hos de ældre og på skole- og tilbudsområdet.

På ældreområdet foreslås det at spare 16 millioner. Pengene skal blandt andet findes ved at nedlægge sengepladser på ældrecentrene Fynsgadecenteret og Vendelbocenteret, 12 det ene sted og seks det andet. 10,4 af de 16 millioner skal findes ved at spare generelt på hjemmeplejen, ældrecentrene og primærsygeplejen.

Hvad angår dagtilbud og folkeskolerne er der udsigt til at spare 15,5 millioner kroner. 2,8 millioner kroner kan findes ved at skære i den udvidede åbningstid i dagtilbud og sfo'er,  og 2,6 millioner kroner ved at skære i et for stort budget til skoletransport. Derudover foreslår Arne Boelt at indføre forældrebetaling til juniorklubber og ungdomsklubber, som ville give 765.000 kroner til kommunekassen.

Og endelig kan der hentes 1 million ved at skære på kompetence- og kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene, mens 1,8 millioner kroner kan hentes ved at skære i den pædagogiske og faglige udvikling af lærerne i folkeskolen.

Borgmester Arne Boelt understreger dog, at det er et forslag og ikke et endeligt vedtaget budget.

- Alt er i princippet til drøftelse i forhandlingerne, og jeg vil derfor som forhandlingsleder ikke kommentere de enkelte forslag nærmere i offentligheden, før jeg har haft lejlighed til at drøfte dem med de enkelte grupper, skriver Arne Boelt i en pressemeddelelse.