04:01

En ny rapport fra Miljø- og fødevareministeriet slår fast, at Hjørring er en af to danske kommuner, hvor kysterne er i størst risiko for at erodere og dermed har mest brug for kystbeskyttelse.

Foto: Henning Bagger, Scanpix.

1 af 2

Kyster i sammenstyrtning: Hjørring Kommune er i størst fare

Miljøministeriet er kommet med en analyse, der viser hvor i landet, der er størst behov for kystsikring. Hjørring Kommune ligger i toppen.

Vi har gentagne gange set sommerhuse falde i havet, fordi kysten bliver spist af de store bølger.

Værst ser det ud langs kysten i Hjørring Kommune, som ifølge Miljøministeriets nye analyse om Danmarks kystlinje, er i stor fare for erosion. 

Fra Hjørring Kommune, som sammen med Helsingør, Lemvig og Bornholm er en af de kommuner, der er mest udsat for kyststyrtning, lyder det nu, at der enten skal komme flere penge fra staten til kystbeskyttelse eller at pengene skal gives til de kommuner, der har størst behov.

- Hjørring Kommune har ikke råd til at gøre mere for at kystsikre end den ene million, vi hvert år bruger på sandfodring. Jeg vil ønske, at staten vil sende nogle flere penge til kystsikring i Hjørring end den ene million, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune, Ole Ørnbøl (soc.dem.).

I alt bruges der omkring 90-100 statslige millioner om året på kystsikring, og Ole Ørnbøl mener, at man skal omfordele de penge, så de kommuner, der ifølge rapporten har størst behov for kystsikring, får en større bid af kagen. 

Læs også Ny rapport: Nordjyske kyster udsættes for voldsom erosion

Hos Miljøminister Esben Lunde Larsen er der ikke meget hjælp at hente for Hjørring Kommune. Ministeren ønsker et øget samarbejde mellem grundejerforeninger og blandt de kommuner, der er i farezonen, men holder fortsat fast i, at det vil være grundejers ansvar at beskytte sin ejendom mod oversvømmelse og nedbrydning fra havet.

- Ansvaret omfatter afholdelsen af udgifterne til opgaven. Dette princip ændres ikke. Men kommunerne spiller en vigtig rolle i forhold til facilitering, prioritering og planlægning af helhedsløsninger, hvor der er behov, siger Esben Lunde Larsen.

Den nye rapport om kysstyrtning viser også, at Tønder, Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Lemvig og København er i størst fare for oversvømmelser og dermed også er med i puljen om at have et stort behov for kystsikring.