04:35

Hjørring Kommunes kyststrækning lider hårdt under de mange stormes hærgen. Nu efterlyser borgmesteren hjælp til at klare de enorme udgifter til kystsikring. Video: Joakim Brader

Foto: Joakim Brader

1 af 2

Moder natur æder de nordjyske kyster: Nu sender Hjørring nødråb til Christiansborg

Reglerne om kystsikring forskelsbehandler Øst- og Vestdanmark mener borgmester i Hjørring Kommune Arne Boelt.

Når en storm tager femten meter af kysten og ødelægger flere kystnære huse, skal borgerne selv betale regningen for at sikre kysten mod skaderne. Men når den efterfølgende oversvømmelse som følge af stormen ødelægger bygninger og arealer på Fyn og Sjælland, så dækkes skaderne af Stormrådets særlige stormflodsfond.

Og det er urimelig forskelsbehandling, mener Hjørring Kommunes borgmester Arne Boelt (Soc. dem.).

- Lad os nu se det her i et helhedsperspektiv. Det handler om at se kyststrækningerne i én sammenhæng for det hele hænger jo sammen, lyder det fra borgmesteren.

Sammen med kolleger og embedsmænd fra kommunen var han torsdag på besigtelse langs med vestkysten, hvor stormen har hærget de seneste uger. 

Læs også Havet har ædt 30 meter af kysten ved Lildstrand

 

Læs også Efter Urd: Thys fremtid er usikker

 Ved Lønstrup er strandstien fuldstændigt væk, ved Maarup Kirke er store dele af skrænten skredet ned og ved Nørlev strand er hele nedkørslen og p-pladsen forsvundet ud i havet. Samlet set skader, der vil koste millioner af kroner at rette.

- Det er rigtigt mange penge, som skal til. Derfor vil det være fint, om man kunne se på det her i et lidt større perspektiv og så arbejde med et mere helhedsorienteret projekt, så vi ikke skal lave det hele om igen efter næste storm, lyder det fra direktør for Teknik & Miljø i Hjørring Kommune Andreas Buus.

Han bakkes op af sin borgmester, der mener at politikerne på Christiansborg må komme ind i kampen.

- Enhedslistens forslag om at lave et Kystsikringsråd, der skal arbejde med det her på lige fod med Stormrådet og oprette en kystsikringsfond, som alle betaler til, er en god idé. Det vil gøre det her mere ligeligt og fair, men det kræver at vore kolleger på Christiansborg kommer ind i kampen, slutter borgmesteren.

Fakta: Her er Enhedslistens forslag

  • Der bør etableres et kystråd, som prioriterer, hvor der skal kystsikres
  • Kystrådet skal råde over en fond med penge til statslig medfinansiering af kystsikring.
  • Fonden skal, i Enhedslistens forslag, finanisieres ved at forsikringsselskaberne hæver skadesforsikringsafgiften, der betales af husejerne.
  • Det vil for hver husejer årligt betyde en merudgift på mellem 200 og 400 kroner.