LIGE NU:

'Morfin-sagen fra Hirtshals' lukkes af Hjørring Kommune

En langstrakt sag om påstået aktiv dødshjælp - den såkaldte Hirtshalssag - når sin ende, når Hjørring Kommune behandler sagen på byrådsmødet på onsdag.

Historien startede tilbage i 2012, hvor to besøgsvenner påstår, at en ansat i Hjørring Kommune har givet en afdød borger morfin, selvom vedkommende ikke havde smerter. Efter rådgivning fra Embedslægen gennemgår forvaltningen sagen, og det konstateres, at der var tale om et normalt terminalt forløb, og sagen henlægges. 

Besøgsvennerne anmelder i oktober 2012 sagen til politiet, som to måneder efter kommer frem til samme konklusion og henlægger sagen. De anker sagen i juni 2013 til Statsadvokaten, der anmoder politiet om at genåbne sagen og foretage en ny undersøgelse - med samme resultat som de to første: En henlæggelse af sagen. 

I marts 2013 indklages Hjørring Kommune for Statsforvaltningen med en påstand om, at kommunen har udøvet magtfordrejning. Statsforvaltningen gennemgår sagen og beslutter i juni 2013 ikke at rejse en tilsynssag.

Ligeledes i marts bliver Hjørring Kommune anmeldt til Patientombuddet med påstand om, at en sygeplejerske har overtalt en vagtlæge til at ordinere morfin, som sygeplejersken efterfølgende skulle have uddelt med 'rund hånd'. Det er dette forhold, som lægger navn til 'morfinsagen fra Hirtshals'. Sagen afvises i december 2015 af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der vurderer, at sygeplejersken har handlet i overensstemmelse med 'normen for almindelig anerkendt faglig standard'.

I august 2013 indgives klage til Patientombuddet med påstand om, at sygeplejersken har undladt at behandle en urinvejsinfektion og ladet patienten dehydrere. Den klage afviser Patientombuddet i april 2015. 

Hjørring Kommune og og direktør for Sundhed, Ældre og Handicap stævnes i januar 2014 ved Københavns Byret med påstand om injurierende udtalelser. Byretten frifinder kommunen for samtlige påstande i i juli 2015. 

Sagen er på byrådets dagsorden til orientering og forventes at blive taget til efterretning. Dermed er der sat foreløbigt punktum i en langstrakt sag. 

PH MA Udfordringen (S1_E9) StillS

play Få sekunder afgjorde 'Udfordringen': Se hvem der tog sejren og vandt turen til Kilimanjaro

080321 Brand i Blenstrup

Brand i Blenstrup: Ægtepar sprang ud fra husets førstesal

070321 sommehussalget bommer stadig

play Sommerhussalg boomer stadig under corona

070321 Unge under corona

play Mette-Marie tager sine elever med på gåtur: - Jeg blev ikke lærer for at være sammen gennem en skærm

PH MA Udfordringen (S1_E9) StillS

play Få sekunder afgjorde 'Udfordringen': Se hvem der tog sejren og vandt turen til Kilimanjaro

080321 Brand i Blenstrup

Brand i Blenstrup: Ægtepar sprang ud fra husets førstesal

070321 sommehussalget bommer stadig

play Sommerhussalg boomer stadig under corona

Til forsiden

Til forsiden