LIGE NU:

Penge til Yxengaard

Hjørring Kommune og foreningen Yxengaard er med på listen over projekter, der får del af en pulje på otte millioner kroner.

 

Det er en pulje, som miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen netop har frigivet med det formål at støtte sociale naturprojekter, der skal give udsatte og sårbare grupper bedre livskvalitet gennem frilufts- og naturoplevelser.

Yxengaard er netop et skovprojekt – i Tornby Klitplantage, hvor der blandt andet er rollespil, undervisningsdage for elever med særlige indlæringsvanskeligheder, overnatningsture for misbrugere i misbrugsbehandling.

Pengene fra ministeriet er søgt og gået til projekt ”junior friluftsguide”, hvor man sætter fokus på mesterlæring og livsmestring med naturen som virkeligheden. Et projekt, der er et samarbejde mellem Hjørring Kommune og foreningen Xyengaard.

Den sociale naturpulje har modtaget i alt 65 ansøgninger fra foreninger, kommuner og partnerskaber over det meste af Danmark. De ni udvalgte projekter tildeles hver mellem 400.000 kroner og to mio. kroner og forventes at blive iværksat i 2016.  Deriblandt er altså naturprojektet i Tornby.

Projekterne har det tilfælles, at de gennem naturen kan være med til at skabe bedre sundhed og selvtillid for socialt udsatte.

- Naturen byder på mange gode oplevelser, og et aktivt fritidsliv kan være med til at knytte stærke sociale bånd. De ni udvalgte projekter har alle fokus på nogle af de sårbare grupper, der sjældent bruger naturen. Dem vil vi gerne gøre en forskel for, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (Venstre).

Og hvorfor navnet Yxenborg ? Navnet tager sit udgangspunkt i en lokal myte fra Tornby Klitplantage – og er en fysisk lokation i skoven Yxenbækken. Ifølge savnet besidder bækken nogle heldige og frugtbare egenskaber, det hedder sig at bønderne ofte tog deres kreaturer med til Yxenbækken for, at lade dem drikke af vandet så de kunne blive lidt “yxne”, det vil sige mere frugtsommelige og dermed give større udbytte.