LIGE NU:

Topledelsen i Hjørring Citybus går fri efter busskandale

Nordjyllands Politi opgiver sag mod ledelsen i krakket busselskab, mens menige chauffører stilles for retten efter busskandalen ved Dana Cup sidste år

Nordjyllands Politi opgiver nu at rejse sag mod den daværende ledelse i det skandaleramte busselskab Hjørring Citybus A/S

Hjørring Citybus A/S blev i forbindelse med kørsel med deltagere ved fodboldturneringen Dana Cup i 2017 sigtet for 27 forskellige forhold om busser, der ikke var i forsvarlig stand. I 14 tilfælde handlede forholdene om, at bremserne på busserne ikke var lovlige. Eftersom busselskabet senere gik konkurs, vurderer Nordjyllands Politi, at det ikke er muligt at retsforfølge selskabet eller den daværende ledelse.

- Normalt vil man i sådan en sag straffe et selskab med bøder, men da selskabet er gået konkurs, er der ikke noget at komme efter, forklarer anklager hos Nordjyllands Politi Majbrit Bak.

Hun tilføjer, at Nordjyllands Politi også har vurderet på sagen i forhold til, om der alligevel skulle være juridisk grundlag for at gøre et personligt ansvar gældende over for den personkreds, der stod i spidsen for det nu krakkede busselskab., altså direktion og bestyrelse.

- Det er der ikke, har vi vurderet, siger Majbrit Bak.

Dermed ender hele sagen med, at nogle af de chauffører, der kørte de uforsvarlige busser, bliver stillet til ansvar.

Tre chauffører allerede dømt
Tre af disse sager er allerede afgjort. To af sagerne handlede om, at chaufførernes ret til føre bus var udløbet. De to chauffører fik hver en bøde på 1.500 kroner. Den sidste chauffør blev dømt ved Retten i Hjørring i november sidste år for at køre bus med bag- og stoplygter, der afgav gult lys i stedet for rødt. Han fik en bøde på 1.000 kroner.

I to tilfælde var forholdene omkring bremser og styretøj så alvorlige, at chaufførerne burde have opdaget fejlene, før de satte sig rattet. De to chauffører står i disse dage tiltalt ved retten i Hjørring med påstand om bødestraf og betinget frakendelse af kørekortet. Næste retsmøde finder sted mandag 1. oktober.

Det kan måske undre nogen, at topledelsen går fri i en sag om så omfattende sager om fejl, mens en stribe chauffører bliver retsforfulgt og må bøde. Hvordan hænger det sammen?

- Jamen det er heller ikke sådan, det er. Det er fordi, firmaet er gået konkurs, at vi ikke kan rejse en sag mod firmaet som sådan, forklarer Majbrit Bak.