LIGE NU:

Tyskundervisning som rap

Zoran Lekovic lærte dansk ved at rappe. Nu rapper han med Poulstrup Friskole for at lære eleverne tysk.

Tyske  verber og forholdsord er måske ikke det mest sindsoprivende, hvis man spørger elever i 8., 9. og 10. klasse. Men netop disse klassetrin på Poulstrup Friskoel fik torsdag den tyske grammatik ind på en lidt mere underholdende måde.

Den århusisanske rapentusiast Zoran Lekovic var nemlig på besøg med projektet "Lær tysk med tysk rap". Her rapper Zoran Lekovic og eleverne sammen på tysk for at få gloserne til at sidde bedre fast.

- Der er et eller andet med det med rim og melodier, der bare er mere fængende end almindelig tekst man læser igen og igen, siger Zoran Lekovic.

Han brugte selv rap til at lære dansk, da han som niårig kom til Danmark som bosnisk flygtning. I gymnasiet havde han også glæde af rap, da han skulle lære tysk. Zoran Lekovic kunne nemlig mange tyske raptekster udenad, og på den måde forbedrede han sit ordforråd og sin udtale. Det lykkedes så godt, at Zoran Lekovic fik 11 til eksamen og efterfølgende har undervist i tysk.

Nu bruger han rap i projektet "Lær tysk med tysk rap", hvor han rejser rundt til folkeskoler og gymnasier for at rappe med eleverne. På Poulstrup Friskole nød de en dag med den anderledes tyskundervisning.

- Når man øver sig i teksten eller den linie, som vi skulle sige, så lærer man den uden af, og hvis man så også lige får at vide, hvad den betyder, så har man lært de ord, fordi man har lært de ord uden ad, siger Kristoffer Kristensen, som går i 8. klasse på Poulstrup Friskole.

Også tysklæreren bifalder det alternative indslag.

- Det har givet tysk noget liv her på skolen, og det har givet lidt en anderledes vinkel.  Der er meget kritik af tysk, at der er meget grammatik og det er måske ikke så virkelighedsnære emner. Her gennem rap, der har vi virkelig fat i noget som de gerne vil arbejde med, og som de også selv går og hører i fritiden, siger Anne From, tysklærer på Poulstrup Friskole.