Foto: Lars Lyngdahl

00:27

Tidligere skole skal være byens hus

1 af 2

Vrensted får en mio. kr

Selv om urbaniseringen har lukket skolen, skal der stadig være et mødested og et samlingspunkt for hele landsbyen

Vrenstedborgere og det nære opland har en stærk lokal identitet og engagement, og da byens skole lukkede, var der et stærkt ønske om at skabe en ny base for fællesskab på tværs af hele byen – et sted hvor man i det daglige kan mødes på tværs af generationer og interesser.

Med Hjørring Kommune i en mediatorrolle har borgerne således skabt et program for et utraditionelt Byens Hus, der bl.a. skal rumme den private børnehave, Børnehuset Mariehønen, Vrensted Forsamlingshus, Vrensted Idrætsforening, samt et hav af forskellige aktiviteter, som skal bidrage til at huset vil summe af liv fra tidlig morgen til sen aften.

Byens Hus vil blive opbygget som en lille landsby med en indvendig hovedgade, der samler indbyggerene og brugerne af huset. I huset er der opdeling i forskellige zoner og rum til de forskellige aktiviteter. Dette visionære bud er grundigt gennemarbejdet og giver et blik for et multifunktionelt og fleksibelt hus, hvor den nuværende bygning opdateres og samtidig reduceres i størrelse.

Huset vil blive rollemodel for omdannelse og genbrug af en tidligere skolebygning i et lokalsamfund, og vil give inspiration til andre i hele landet – både hvad angår økonomiske rammer, organisering, arkitektonisk udtryk og program.

Projektet Byens Hus i Vrensted er støttet med 1.000.000 kr. af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.