LIGE NU:

100 udvalgte borgere får tilknyttet særlig kontaktperson

Sundhedsstyrelsen støtter Jammerbugt Kommune med 5,3 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye innovative veje i ældreplejen.

Helt konkret betyder det at 100 af kommunens ældre og mest sårbare borgere får tilknyttet en særlig kontaktperson – og på den måde vil man undersøge om mængden af unødvendig dokumentation kan reduceres – og tiden til selve ældreplejen dermed kan øges.

- Vi er glade for at få mulighed for at afprøve en ny organisering og nye måder at arbejde på i ældreplejen. I projektet ønsker vi at have øget fokus på resultater i stedet for processer og kontrol. De tiltag vi afprøver i løbet af projektet, skal sikre en større sammenhæng og bedre resultater i forhold til udsatte, ældre borgere. Det kommer til at ske gennem en kontaktpersonordning, systematisk opfølgning på trivsel og ernæring, kompetenceudvikling af personalet i bruger- og pårørendesamarbejde og i forhold til samarbejde med hospitalet. Mens unødvendig dokumentation bliver sorteret fra, fortæller Ib Nellemann, der er formand for social- og sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune.

Kontaktpersonsordningen er central i projektet, mens de øvrige initiativer understøtter den enkelte kontaktperson og samarbejdet mellem kontaktperson, bruger, pårørende, og øvrige samarbejdspartnere.

Borgere i ældreplejen med helbredsproblemer er målgruppen for projektet, da specielt de har kontakt med flere dele af velfærdssystemet. Det sker gennem indlæggelser, rehabilitering osv. Der er tale om ca. 100 borgere, som i gennemsnit modtager mere end 15 timers hjælp fra kommunen.

- Vi har udvalgt målgruppen, fordi de kan have særlig nytte af at have tilknyttet én kontaktperson, de kan ringe til. Særligt udsatte borgere, har brug for et kendt ansigt, der kan skabe tryghed i deres situation, og som ved, hvem de er, og hvad deres situation er. Med udgangspunkt i borgerens situation og behov skal kontaktpersonen koordinere indsatsen og skabe sammenhæng internt i kommunen og på tværs af kommunen, det regionale sundhedsvæsen og praktiserende læge, forklarer Ib Nellemann.

Hjemmesygeplejersker og fysioterapeuter fra Jammerbugt Kommune bliver som udgangspunkt faste kontaktpersoner, og vil være tilgængelige for borgere og pårørende i videst muligt omfang. Både kontaktpersonerne og SOSU-assistenter vil som del af projektet gennemføre et kompetenceudviklingsforløb i metoder til bruger- og pårørendesamarbejde.