LIGE NU:

150 ha ny skov på vej mellem Aabybro og Biersted

For at beskytte grundvandet rejser Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen en ny skov på 150 hektar i indvindingsoplandet til Aabybro Vand.

En ny skov på 150 hektar skal rejses mellem Aabybro og Biersted for at reducere udvaskningen af nitrat til grundvandet og dermed sikre grundvandet. 

Arealet dækker store dele af indvindingsoplandet til Kærvejværket og Vildmoseværket, og ligger nord for vejen med forbindelse med Aabyskoven mod vest.

- Den nye skov skal først og fremmest løfte kvaliteten af drikkevandet i området. Skoven kommer til at ligge tæt på både Aabybro og Biersted, og dermed får kommunen endnu en bynær skov til gavn for mange, siger Mogens Christen Gade. 

Naturstyrelsen bliver ansvarlig for at etablere skoven, og driften af selve skoven og naturarealer, når dette står klar. Naturstyrelsen kommer også til at stå for at erhverve arealerne gennem forhandlinger med lodsejerne, en kontakt de allerede har etableret med lodsejerne.

I forbindelse med skoven bliver etableret forskellige publikumsfaciliteter som borde, bænke, stier og veje. Kommunen ønsker at involvere lokale interessenter i, hvilke publikumsfaciliteter, der ellers kan være behov for i den nye skov. Det kan være faciliteter som shelters og madpakkehus. Sådanne faciliteter vil komme i stand gennem et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune – eventuelt med ekstern finansiering.

Skoven kommer til at ligge i sammenhæng med Aabyskoven, og derfor bliver der sammenhæng mellem stierne i Aabyskoven og de stier, der etableres i den nye skov. 

Den samlede udgift til skoven forventes at blive på 37,8 millioner kroner og omfatter erhvervelse af jord, skovtilplantning og diverse publikumsanlæg.

Naturstyrelsen medfinansierer jordkøbet med 12 millioner kroner, og alle omkostninger til erhvervelse af jord, skovtilplantning og anlæg. De resterende udgifter vil dækkes af Aabybro Vand med 15 millioner kroner og Jammerbugt Kommune med 3 millioner kroner.