LIGE NU:

EBH Bank: Alle frikendes - kun direktøren straffes

Der er i dag faldet dom i erstatningssagen mod EBH-bank, der krakkede i 2008. Erstatningskravet lød først på 700 millioner kroner. Men kun to millioner skal betales i erstatning, det slår Vestre Landsret fast.

I 2010 sagsøgte Finansiel Stabilitet (en offentlig virksomhed, der er ejet af staten) både direkør, bestyrelsesformand, flere ledende medarbejde i den tidligere EBH Bank samt revisionsselskabet BDO, for en erstatning for bankens krak tilbage i 2008.

Dengang lød kravet på 700 milioner kroner. Det blev siden nedjusteret til at være mellem 550 og 202 millioner kroner. 

Nu, hvor der er faldet dom i sagen og kun den tidligere direktør, Finn Strier Poulsen, er dømt for et forhold i dagen, er det blot omkring to millioner kroner, der skal betales i erstatning. Det skriver Vestre Landsret i en pressemeddelelse.

De sigtede i sagen

Finansiel Stabilitet, der kørte sagen mod banken, påstod ikke, at de sagsøgte var erstatningsansvarlige for det samlede tab ved bankens økonomiske sammenbrud.

Finansiel Stabilitet mente derimod, at de sagsøgte var ansvarlige for bankens tab ved en række udlån og garantier, og Finansiel Stabilitet gjorde derfor i alt 30 erstatningskrav i den forbindelse. 

Begrundelsen for dommen var, at landsretten ikke fandt det godtgjort, at ebh bank havde været indrettet og drevet på en måde, der i sig selv kunne begrunde et erstatningsansvar for de sagsøgte medlemmer af bankens bestyrelse og direktion for tab på de udlån og garantier - som Finansiel Stabilitets havde erstatningskrav vedrørte.

Men Landsretten fandt Finn Strier Poulsen erstatningsansvarlig i et tilfælde, hvor banken købte et pantebrev af hans hustrus selskab, efter at pantebrevets debitor havde anmeldt betalingsstandsning. Erstatningen blev fastsat til lidt mere end to millioner kroner.

quote Landsretten fandt også, at Finn Strier Poulsen i forbindelse med nogle andre dispositioner vedrørende pantebreve havde udvist ansvarspådragende adfærd

 

Landsretten fandt også, at Finn Strier Poulsen i forbindelse med nogle andre dispositioner vedrørende pantebreve havde udvist "ansvarspådragende adfærd", men det var ikke godtgjort, at banken som følge af det havde lidt tab.

De øvrige sagsøgte medlemmer af bankens ledelse blev frifundet. Revisionsfirmaet BDO og de tre sagsøgte revisorer blev også frifundet.

EN SPETAKULÆR SAG

Ved landsrettens dom er Finansiel Stabilitet blevet dømt til at betale næsten 121 millioner kroner i sagsomkostninger.

Sagen blev anlagt ved Retten i Hjørring, men på grund af sagens principielle karakter blev den i februar 2011 henvist til Vestre Landsret, der har behandlet sagen som første instans.