Seneste nyt:

Ja til kæmpevindmøller ved Store Vildmose

Jammerbugt Kommune har fået medhold fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i, at det ikke går ud over kongeørnen og Store Vildmose at opføre 15 kæmpevindmøller.

Der er ingen væsentlig fare for hverken kongeørnen eller det beskyttede naturområde.

Sådan har det lydt fra Jammerbugt Kommune i en sag, hvor kommunen sammen med en lodsejer har planer om at opføre 15 kæmpevindmøller ved Rendbæk, sydøst for Saltum.

Og nu er Miljø- og Fødevareklagenævnet nået frem til i en afgørelse på en klagesag, som den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening havde anlagt for at stoppe opførelsen af vindmøllerne, som vil være 150 meter høje.

Klagenævnet stadfæster Jammerbugt Kommunes afgørelse.

- Det er en god afgørelse, der er kommet. De argumenter, der var i forhold til vores  lokalerplan og vores VVM-redegørelse, de har holdt hele vejen igennem, og det er glædeligt, siger borgmester Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune (V) til TV2 Nord.

Borgmester Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune (V) er meget tilfreds med at have fået medhold i Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Borgmester Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune (V) er meget tilfreds med at have fået medhold i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Danmarks Naturfredningsforening og naboer til de planlagte kæmpevindmøller klagede til både Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, fordi man frygtede, at det ville gå ud over kongeørnen, som holder til i Store Vildmose og blandt andet har reder i området.  

Klagerne henviste blandt andet til EU's fuglebeskyttelsesdirektiv og beskyttelse af et Natura-2000-område.  

Opførelsen af de 15 kæmpevindmøller har tidligere været igennem en obligatorisk VVM-undersøgelse. Her fandt man ingen væsentlig fare for hverken kongeørnen eller for Store Vildmose.

Men Miljøstyrelsen har tidligere to gange kaldt placeringen af vindmøllerne for problematisk i forhold til at beskytte kongeørnen. 

I afgørelsen skriver Natur- og Fødevareklagenævnet blandt andet, at kongeørnen ikke i observationsperioden er set i vindmølleområdet, og at den heller ikke er set yngle i området siden 2016.

Danmarks Naturfredningsforening ville ikke have hele projektet droppet, men ønskede at få fjernet syv af de 15 møller af hensyn til naturen og fuglelivet.

Søren Rosenlund er lokalformand for Danmark Naturfredningsforening. Han er meget overrasket over afgørelsen  i klagesagen.
Søren Rosenlund er lokalformand for Danmark Naturfredningsforening. Han er meget overrasket over afgørelsen i klagesagen.

- Jeg er meget overrasket over udfaldet, for jeg havde stort set regnet med, at vi vandt denne sag. Vi ligger jo i et område, hvor der var en ynglende kongeørn - lige nu er der kun én kongeørn tilbage i området. Men vi tager det til efterretning, siger lokalformand Søren Rosenberg, Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt. 

Kommune går nu videre med planerne

Nu må modstanderne af de nye vindmøller, som vil afløse 12 mindre vindmøller i samme område, erkende, at kommunen kan gå videre med planerne. Og det er da også det, der vil ske, siger Mogens Christen Gade.

Kommunen vil dog på grund af manglende opbakning fra Folketinget ikke gå videre med yderligere planer om vindmøller på land.

- Men vi fortsætter klimaindsatsen i nærmeste fremtid med fokus på biogas og solceller, siger Mogens Christen Gade.