Så må der igen komme patienter i tandlægestolen i Jammerbugt. Foto: Christian Henriksen.

Jammerbugt genåbner delvist tandplejen

Sundhedsstyrelsen har sagt ja til, at tandplejen igen må sætte patienter i stolen.

Borgerne i Jammerbugt Kommune kan igen se frem til, at tandplejerne rydder bisserne for Karius og Baktus, når den kommunale tandpleje igen åbner for behandlinger.

- Det er en glædelig nyhed, at vi igen må åbne for undersøgelser og behandlinger i tandplejen. Åbningen er vigtig af hensyn til borgernes tandsundhed og i forhold til de børn, der er i et bøjleforløb. Samtidig betyder genåbningen, at vi kan komme i gang med at reducere den ophobede arbejdspukkel, der er opstået under nedlukningen i tandplejen, udtaler Ulla Flintholm, der er formand for Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune.

I første omgang af genåbningen er der fokus på børn og patienter med det største behov for behandling. Desuden genoptager tandplejen behandling af de børn og unge, som er i gang med tandreguleringer. Det er endnu ikke muligt at starte nye forløb op i forhold til tandregulering.

Genåbningen af tandplejen hviler på nye, midlertidige retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for at reducere smittespredning af COVID-19 – både i forhold til den enkelte patient og personalet i tandplejen.

Retningslinjerne betyder blandt andet, at der kan være færre patienter i venteværelset på samme tid, og der skal være større afstand mellem siddepladserne.

Personalet i tandplejen skal følge strenge hygiejniske retningslinjer, og sikre nødvendig brug af anbefalede værnemidler. Ud fra et forsigtighedsprincip skal tandplejen også begrænse de procedurer, der udgør en særlig smitterisiko. Tandplejen har derfor forberedt sig på at efterleve kravene forud for genåbningen.

For patienter med symptomer på COVID-19

Patienter med symptomer fra luftveje, hvor der kan være mistanke om COVID-19, eller patienter med påvist COVID-19, skal ifølge Sundhedsmyndighedernes retningslinjer ikke behandles i tandplejen, men skal ved akut behov for tandpleje henvende sig til sygehuset.