LIGE NU:

Jammerbugt Kommune vil nedlægge modtageklasser

Jammerbugt Kommune indfører ny model for modtagelse af børn og unge med andet modersmål end dansk i folkeskolen.

Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune indstiller en ny ressourcetildelingsmodels til byrådet. Den indebærer, at de centralt placerede modtageklasser for indskoling, mellemtrin og udskoling nedlægges.

I stedet for skal der en mere fleksibel og lokalt forandret model på banen, så alle elever med andet modersmål end dansk indskrives i en klasse på den lokale folkeskole i det nærmiljø, hvor eleverne hører til.

Udvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen via Økonomiudvalget godkender den nye organisering. 

- På den måde får man nogle flere synergier i gang med en hurtig og vellykket integration i skolen og i lokalmiljøet – også for forældrene, og tilmed spares der penge til transport for kommunen og forbrug af tid for elever til transport, siger formand for Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune Jens Jungersen. 

Ny model med synergier
Den nye model handler om, at eleverne noget af tiden går på et modtagehold på den lokale skole, mens de er tilknyttet deres klasse. På modtageholdet vil de få intensiv undervisning i dansk som andetsprog.

I starten vil meget af undervisningen foregå på modtageholdet, men eleverne vil i løbet af få uger få flere og flere timer sammen med deres klasse. Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange elever til at oprette et modtagehold, får eleven enkeltmandsundervisning fra første dag i den almindelige klasse med den fornødne støtte.

Modellen lægger også op til, at der oprettes et ressourcetema med lærere og pædagoger, der kan vejlede og støtte den enkelte skole og være med til at tilrettelægge undervisningen på skolen og i forhold til eleverne.

- Vi vil det bedste for vores elever, som ikke har dansk som modersmål. De skal være en del af lokalmiljøet og den lokale skole, og med den nye model er vi på vej, mener formand for Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune Jens Jungersen.