Foto: Per Frank Paulsen

Jammerbugt må hæve skatten

Jammerbugt Kommune har søgt og nu fået lov til at hæve skatten med 16,5 millioner kroner. Kommunen er den eneste nordjyske kommune, der har ønsket at hæve skatten.

Jammerbugt har sammen med syv andre kommuner søgt om tilladelse til at hæve skatten for 2016. Alle ansøgninger imødekommes fuldt ud, skriver Social- og indenrigsministeriet på sin hjemmeside.

Der gives tilladelser til at hæve skatten for et samlet beløb på cirka 186 millioner kroner. Jammerbugt står for de 16,5 millioner kroner.

- Det er vigtigt, at vi nu har fået rammen for skatteforhøjelser i de otte kommuner på plads. De 90 øvrige kommuner kan ikke regne med at kunne hæve skatten uden at blive modregnet i bloktilskuddet. Jeg forventer, at andre kommuner nu som aftalt vil sætte skatten tilsvarende ned, så det samlede skattetryk ikke stiger, siger Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (Venstre).

Det indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 200 millioner kroner.

Hvis kommunerne ved budgetlægningen samlet hæver skatten for 2016, følger det af loven, at der sker en modgående regulering af bloktilskuddet, som svarer til overskridelsen.