LIGE NU:

Landmænd får mulighed for at dyrke pesticidfrit

Flere indsatser skal sættes i gang for at beskytte grundvandet i Pandrup og Brovst.

Jammerbugt Kommune er klar til at gøre en ekstra indsats for at sikre drikkevandet. Det skal blandt andet ske ved at indgå aftaler med landmænd om at dyrke pesticidfrit.

Det har kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune besluttet. Og kommunen har sammen med de lokale vandværker har Jammerbugt Kommune udarbejdet en indsatsplan for at beskytte drikkevandet i Pandrup og i området ved Tingskoven og Brovst. Områderne er udpeget af staten.

Et område på i alt 598 km2 i kommunen er omfattet af indsatsplanen, og på arealet ligger blandt andet landbrug, skove, hedearealer, klitplantager og bebyggede områder. Det samlede område omfatter 28 vandværker, og af det totale areal udgør de 85 km2 steder med særlige drikkevandsinteresser.

Indsatsplanen indeholder flere forskellige tiltag, heriblandt at indgå frivillige aftaler med landbruget om pesticidfri dyrkning, generel information om miljøvenlig landbrugsdrift og skovrejsning.

- Grundvandet i Jammerbugt – ja i hele Danmark – har en sådan kvalitet, at det de fleste steder kan bruges som drikkevand. For at vi fortsat kan sikre rent grundvand til drikkevand, så er det nødvendigt, at vi beskytter grundvandet mod forurening, og det offentliggør vi nu en plan for, fortæller Mogens Christen Gade (Venstre), borgmester i Jammerbugt Kommune.

Indsatsplanen skal nu i offentlig høring i 12 uger.