Nordjyder vil hjælpe underafkølede patienter

Bag selskabet HeathCath Aps står opfinder og speciallæge i anæstesiologi, Claus Lie og adm. direktør Calle Østergaard fra Dam Things Holding Aps. Privatfoto

Et nyt nordjysk projekt vil hjælpe underafkølede patienter på en helt ny måde. Selskabet bag har netop fået en halv million kroner til projektet.

Firmaet hedder HeathCath, og bag det står to nordjyder; nemlig opfinder og speciallæge i anæstesiologi, Claus Lie og adm. direktør Calle Østergaard fra Dam Things Holding Aps.

Og den nye ide er et katetersystem, der indlægges i hver brysthule og gennem et lukket kanalsystem pumpes opvarmet isotonisk saltvand. Herved opvarmes den underafkølede patient skånsomt og effektivt.

- Systemet er mere skånsomt og desuden langt mere mobilt end de teknikker, man benytter i dag, og behandlingen kan simpelthen påbegyndes tidligere end det er muligt i dag, forklarer Claus Lie.

Virksomheden vurderer, at markedsmulighederne ved projektet er meget store – også på verdensplan – i forbindelse med behandlinger ved ulykker og underafkøling.

Desuden kan systemet benyttes ved hedebølger og andre situationer, hvor mennesker bliver overophedet. Slutbrugerne vil typisk være medicinsk uddannet personale, forskningsstationer og militære redningshelikoptere.

Støtte til udvikling er afgørende

Et projekt af denne karakter er både kompliceret og videnstungt, og derfor har Calle Østergaard og Claus Lie haft behov for sparring og finansiel støtte, så projektet har en realistisk chance for at blive til et egentligt produkt i nær fremtid.

Udviklingsselskabet HeathCath Aps på Gjøl har netop fået en bevilling på omkring 500.000 fra den såkaldte Innobooster ordning.

Bevillingen fra Innobooster ordning skal bruges til at færdiggøre en såkaldt ”proof of concept” med flere test og udvikling af det forhåbentligt nye produkt.

I de efterfølgende faser kommer virksomheden til at fokusere mere på de kommercielle aspekter og markedsmulighederne. På længere sigt er det målet, at der gerne skal komme en nordjysk produktion ud af det, og at der vel kunne tænkes samle og pakke opgaver i Jammerbugt kommune.

- Vi har bl.a. haft en rigtig god og løbende dialog med vores lokale erhvervskontor Vækst Jammerbugt, som har været med til at guide os frem til de rette samarbejdspartnere og finansieringsmuligheder. Herunder altså Innobooster ordningen, der har kunnet medfinansiere en række af de udviklingsomkostninger, der har været og er i projektet. Vi træffer en række strategiske valg løbende og i tæt dialog med de sparringspartnere, vi har fundet frem til i samarbejde med den lokale erhvervsservice, lyder det fra Calle Østergaard og Claus Lie.

Fakta

HeathCath Aps gennemfører deres proof of Concept i samarbejde med bl.a. llinisk lektor og overlæge Benedict Kjærgaard, Biomedicinsk Forskningslaboratorium ved AAU.

 

Forsiden lige nu