LIGE NU:

Nordjysk bosted får hård kritik: Undlod at anmelde muligt seksuelt overgreb til politiet

Det var Jammerbugt Kommune, der måtte politianmelde et muligt seksuelt overgreb, begået på et bosted i Fjerritslev. Bostedet havde ikke selv orienteret nogen om overgrebet.

31. juli 2017 indløber en skriftlig anmeldelse til Nordjyllands Politi. Afsenderen er Jammerbugt Kommune, og indholdet i anmeldelsen handler om, at en mandlig beboer på bostedet Gården i Fjerritslev har forsøgt at tvinge en mindreårig, der er beboer på samme bosted, til at give oralsex. Det fortæller Fagbladet FOA, som har fået indsigt i notater fra politianmeldelsen hos Nordjyllands Politi. TV2 Nord har ligeledes fået indsigt i notater om anmeldelsen. Om anmeldelsen efterfølgende har ført til en sigtelse, har vi spurgt Nordjyllands Politi om, uden endnu at have fået svar.

Gården er et botilbud under virksomheden Hjorthøjgård, som driver flere botilbud målrettet unge og voksne op til 23 år. Fagbladet FOA dokumenterer i flere artikler, at Socialtilsyn Nord på flere punkter kritiserer forholdene og pædagogikken på Hjorthøjgårds bosteder.

Det var Jammerbugt Kommune og ikke bostedet selv, der anmeldte sagen til politiet. Det bekræfter Familie- og Forebyggelseschef i Børne- og Familieforvaltningen Uffe Viegh Jørgensen overfor Fagbladet FOA. Det skete efter at den mindreårige havde betroet sig til sin mor om overgrebet.

- Vi blev kontaktet af en mor, som har sit barn hjemme på weekend, som til hverdag bor på Hjorthøjgård. Barnet fortæller om den her episode til moren, og moren tager så fat i os, fortæller Uffe Viegh Jørgensen til Fagbladet FOA.

Bosted fortalte ikke om overgreb

Jammerbugt Kommune anmeldte sagen til Nordjyllands Politi og underrettede derudover Socialtilsyn Nord. som er godkendelses- og tilsynsmyndighed i forhold til nordjyske bosteder. Gården, bostedet hvor den krænkede mindreårige boede, gjorde ikke noget for at orientere myndighederne om sagen. 

Jammerbugt Kommune måtte anmeldte bostedet Gården i Fjerritslev, der ikke selv havde orienteret myndighederne om sexovergreb - begået af mandlig beboer mod mindreårig.
Jammerbugt Kommune måtte anmeldte bostedet Gården i Fjerritslev, der ikke selv havde orienteret myndighederne om sexovergreb - begået af mandlig beboer mod mindreårig.

Efter et tilsyn gennemført på Gården den 25. januar i år skriver Socialtilsyn Nord i deres rapport at: 'Ledelsen ikke har sikret, at anbringende myndigheder er orienteret om angiveligt seksuel krænkende forhold mellem unge i tilbuddet'.

Kritikken følges op af Uffe Viegh Jørgensen fra Jammerbugt Kommune, der kalder det utilfredsstillende, at man ikke blev underrettet om sagen:

- Jeg kan oplyse, at det har givet anledning til nogle alvorlige drøftelser med Hjorthøjgård efterfølgende, siger han til Fagbladet FOA.

Efterfølgende har han skriftligt tilføjet over for Fagbladet FOA, at man fortsat har tillid til Hjorthøjgård 'idet Socialtilsyn Nord har været inde over, og vi har haft en drøftelse med Hjorthøjgård om det fremtidige samarbejde'. 

Jammerbugt Kommune måtte anmeldte bostedet Gården i Fjerritslev, der ikke selv havde orienteret myndighederne om sexovergreb - begået af mandlig beboer mod mindreårig.
Jammerbugt Kommune måtte anmeldte bostedet Gården i Fjerritslev, der ikke selv havde orienteret myndighederne om sexovergreb - begået af mandlig beboer mod mindreårig.

Efter at Jammerbugt Kommune i sommeren 2017 blev orienteret om overgrebet, reagerede man ved at fjerne barnet fra Gården.

Bosted forsikrer: Orienterer altid myndigheder

Fagbladet FOA har - og det samme har TV2 Nord - forsøgt at få svar på en række spørgsmål vedrørende sagen fra Hjorthøjgård. Leder af Hjorthøjgård Lars Lindholm Andreasen er ikke vendt tilbage på gentagne henvendelser fra Fagbladet FOA, og TV2 Nord er kun lykkedes med at komme i dialog med Hjorthøjgårds advokat Bjarke Vejby.

Hjorthøjgård har dog på sin egen hjemmeside lagt en mailhenvendelse fra Fagbladet FOA ud med tilhørende kommentarer. Den kan du læse i sin helhed HER.

Fagbladet FOA spørger i korrespondancen, om Hjorthøjgård er bekendt med episoden fra sommeren 2017 og en anden episode tilbage i 2015. I samme ombæring spørges der om episoden er indberettet til den kommune, der har visiteret de unge. 

Jammerbugt Kommune måtte anmeldte bostedet Gården i Fjerritslev, der ikke selv havde orienteret myndighederne om sexovergreb - begået af mandlig beboer mod mindreårig.
Jammerbugt Kommune måtte anmeldte bostedet Gården i Fjerritslev, der ikke selv havde orienteret myndighederne om sexovergreb - begået af mandlig beboer mod mindreårig.

Hjorthøjgårds svar lyder, at man ikke kan kommentere enkeltsager, men de forsikrer samtidig om, at 'hvis der måtte være sket noget, så er myndighed til enhver tid orienteret ud fra vores aktuelle vidensgrundlag og vores handlevejledninger'.

Advokat for bosted: Sag afgjort uden skærpet tilsyn

Socialtilsyn Nords tilsynsrapport fra 25. januar indeholder fem påbud til Gården om at komme med redegørelser angående kritikpunkter. Gården har blandt andet skullet redegøre for, hvordan man i det daglige vil sikre en praksis, der forebygger vold og overgreb.

TIl TV2 Nord skriver advokat Bjarke Vejby, som repræsenterer Hjorthøjgård, at sagen om det angivelige seksuelle overgreb har været en del af en sag om eventuelt skærpet tilsyn. Han skriver videre at sagen er afgjort uden at Gården kommer under skærpet tilsyn eller andre påbud - Socialtilsyn Nord har altså stillet sig tilfredse med de redegørelser Gården er kommet med.

I forhold til de spørgsmål TV2 Nord gerne ville have svar på fra Hjorthøjgårds ledelse, henviser han til de redegørelser, der er indsendt til Socialtilsyn Nord som opfølgning på tilsynsrapporten. Disse redegørelser har TV2 Nord søgt aktindsigt i. Vi afventer Socialtilsyn Nords behandling af aktindsigten. 

Personen bag det formodede overgreb er idag, ifølge TV2 Nords oplysninger, varetægtsfængslet. Han er sigtet for at have slået en 55-årig købmand fra Suldrup ihjel i efteråret sidste år.

Tilføjelse: Citat fra advokat Bjarke Vejby

PH 230421 SI Jomfru Ane gade dagen derpå Still

play Festen er tilbage i Jomfru Ane Gade: Værtshuse gør ekstra indsats for at overholde restriktioner

60_percent

play Øget behov for test: Alle testcentre skal have åbent hver dag

60_percent

play Nordjylland får ny naturnationalpark

Ålegræs iltsvind Limfjorden

Landbruget deltager i nyt samarbejde om at sørge for en ren Limfjord

PH 230421 SI Jomfru Ane gade dagen derpå Still

play Festen er tilbage i Jomfru Ane Gade: Værtshuse gør ekstra indsats for at overholde restriktioner

60_percent

play Øget behov for test: Alle testcentre skal have åbent hver dag

60_percent

play Nordjylland får ny naturnationalpark

Til forsiden

Til forsiden