Foto: Henning Bagger / Scanpix

Nu begynder marathonsagen mod EBH-topfolk: Sagsøgt for 700 millioner kroner

Der er afsat over 100 retsdage til at afgøre om topfolk i den krakkede EBH Bank kan holdes ansvarlige for tab på 700 millioner kroner.

En stævning på 213 sider, bilag på i alt 53.958 sider og et erstatningskrav på 700 millioner kroner. Det er hvad Vestre Landsret i Viborg over 112 retsdage skal tage stilling fra 4. september og mere end et år frem.

Det er retssagen, hvor Finansiel Stabilitet har sagsøgt både direkør, bestyrelsesformand, flere ledende medarbejde i den tidligere EBH Bank samt revisionsselskabet BDO, der er tale om.

Og hvis ikke den voldsomme mængde tal allerede har gjort det klart, gør advokat Erik Werlauff, der repræsenterer den tidligere bestyrelsesformand i EBH Bank Egon Korsbæk, det gerne: Der er tale om en massiv sag.

- Jeg har ført store sager, og jeg synes at jeg som professor har set en del, men jeg har aldrig set en sag i den størrelsesorden her, i Danmark før.

Direkte i landsretten

Erik Werlauff har arbejdet på sagen som advokat for Egon Korsbæk, siden den blev anlagt af Finansiel Stabilitet, der overtog resterne af EBH Bank, i 2010. Han repræsenterede sin klient i Retten i Hjørring, da det blev besluttet at lade sagen gå direkte i Vestre Landsret, og han har - ligesom de øvrige advokater på begge sider af sagen - knoklet for at blive klar til, at sagen nu skal for retten.

Sagens enorme mængde af bilag overgår langt sagen om den krakkede Roskilde Bank, og når de 15 sagsøgte personer samt BDO sammen med deres advokater træder ind i retsalen, vil hver advokat have enten en advokatfuldmægtig eller en anden assistent med sig.

- Der er ingen advokater, der kan overskue det her. Det er sagen alt for kompleks og stor til. Jeg har selv en assistent med i retten, der er uddannet revisor, fordi jeg vurderer, at økonomien og tallene bliver helt centrale i sagen. Det juridiske mener jeg nok at have styr på, fortæller Erik Werlauff.

Sagen starter i Vestre Landsret, fordi Retten i Hjørring i starten af 2011 afgav kendelse herom. Det skete, fordi retten vurderede, at sagen har så stort et omfang og så stor en betydning, at det kan lade sig gøre. Dermed er der allerede nu også åbnet op for, at sagen kan ankes til Højesteret, når den er afgjort i slutningen af 2018.

Sagens kerne: Dårlig ledelse

Helt centralt i sagen står det erstatningskrav på 700 millioner kroner Finansiel Stabilitet, der i retten er repræsenteret ved Kammeradvokaten, har anlagt mod de 15 tidligere EBH-topfolk samt BDO.

Finansiel Stabilitet påstår nemlig, i stævningen der er på 213 sider, at EBH Bank blev ledet så dårligt af blandt andet direktør Finn Strier Poulsen og bestyrelsesformand Egon Korsbæk, at det er ansvarspådragende.

De påstår, at ledelsen har kørt banken i sænk, været for ambitiøse i forhold til investeringer og resultater - at man har vækstet for hurtigt for til sidst at kollapse. Et kollaps der efterlod Finansiel Stabilitet, der blev oprettet under finanskrisen, til at overtage en bank med en underbalance - en forskel i aktiver og passiver - på omkring to milliarder kroner.

Den del af underbalancen, man så påstår, ledelsen kan holdes ansvarlig for, er de 700 millioner og det er det erstatningskrav Vestre Landsret om godt et år skal tage endelig stilling til.

25 dage med fremlæggelse

Når retten bliver sat for første gang mandag, går et nøje planlagt forløb i gang. Sagen skal for retten to gange om ugen, de første mange måneder og fra april 2018 tre gange om ugen. Ellers når man ikke at blive færdig med sagen i 2018.

De første 25 retsdage skal bruges på, at Kammeradvokaten - Finansiel Stabilitets advokat - fremlægger sagen. Efterfølgende skal de sagsøgte over fem retsdage komme med modforelæggelse og først derefter kommer de sagsøgte til at forklare sig. Allerede her er man - ifølge planen - fremme ved 9. januar.

Der er afsat ikke mindre end fire dage til at den tidligere direktør Finn Strier Poulsen kan forklare sig, mens det er vurderet at tidligere bestyrelsesformand Egon Korsbæk kan nøjes med to dage. De øvrige sagsøgte skal forklare sig over 1-2 dage hver.

Når kalenderen så siger april, og intensiteten i sagen øges, begynder vidneforklaringerne. De varer helt frem til starten af september 2018, hvor sagen endelig går ind i sin afsluttende fase. Afsluttende bemærkninger og procedure fra både Kammeradvokaten og de sagsøgtes advokater forventes at vare fra 10. september til 9. november, hvorefter sagen optages til dom.

Dommen kan efterfølgende ankes til Højesteret af både sagsøger og sagsøgte.