Seneste nyt:

Overraskende historisk fund: Træstammer fra oldtiden fundet i Brovst

Sidste år dukkede flere træstammer fra oldtiden op i forbindelse med et skovrejsningsprojekt i Brovst. Træstammerne er 8.500 år gamle, og flere af dem kan ses på arealet omkring søen.

Sidste efterår, da den nye skov tæt på Bratskov skulle etableres, blev der udgravet nogle søer. Det var under gravningen, at der – på cirka to meters dybde – dukkede flere træstammer op.

- Vi stødte på adskillige store træstammer, som har vist sig at være egetræer. De stammer fra en urskov fra ældre stenalder. Skoven var vokset til efter istiden, men pludselige havstigninger har betydet, at skoven blev oversvømmet. Træstammerne er utroligt velbevarede, fortæller Gunnar Hansen fra Jammerbugt Kommune.

- Det er meget imponerende, at de er så vebevarede, tilføjer han.

Træstammerne er blevet kulstof-14-dateret, og de har altså vist sig at være ca. 8.500 år gamle.

Overraskende historisk fund ved Brovst. Foto: Jammerbugt Kommune
Overraskende historisk fund ved Brovst. Foto: Jammerbugt Kommune

Først is, så skov, så hav, så land

Området var engang dækket af is. Men da isen trak sig tilbage for 10-11.000 år siden, blev Danmark landfast med England og hele området blev dækket af skov i løbet af nogle tusinde år. Skoven bestod først af en spredt tundraskov med birk, hassel og skovfyr, og så kom en tættere urskov med egetræer.

Da isen efterhånden smeltede, steg havoverfladen og store dele af Nordjylland blev oversvømmet. Skovområdet nord for Brovst er ret pludseligt blevet dækket af Limfjorden, så egestammerne kom til at ligge under iltfrie forhold, for ellers havde de ikke været så velbevarede. Egeskoven væltede om og kom til at ligge under Limfjordens sandbund.

Nordjylland blev til et ø-rige, og området har været dækket af fjorden i ca. 5000 år.

Brovst lå på østkysten af en stor ø afgrænset af Jammerbugten, Limfjorden og Vejlerne. Senere hævede landet sig igen, nu da isen ikke længere tyngede. Det betød, at vandet trak sig tilbage, og den store ø med Brovst blev landfast med Vendsyssel og Thy.

Men det var altså først i efteråret 2019, at rester af den gamle urskov igen så dagens lys. Træstammerne kan ses i området, da flere ligger på arealet omkring søen.

Se videoen, som Jammerbugt Kommune har lavet i forbindelse med skovrejsningen og ikke mindst det uventede fund af de gamle træstammer. 

Skovrejsning ved Brovst

Skovrejsningsprojeket ved Brovst er et partnerskabsprojekt mellem Vandforsyningen for Brovst og Omegn, Jammerbugt kommune og Naturstyrelsen Thy. Den nye skov bliver på omkring 50 ha. og er beliggende lige udenfor Brovst mod nord og nordvest og ganske tæt på den gamle herregård Bratskov.

Skoven bliver en bynær ”vandværksskov”, der skal beskytte grundvand og vandreservoirer under Vandforsyningen for Brovst og Omegns boringer. Skov – og specielt løvskov, er en af de bedst kendte metoder til grundvandsbeskyttelse. Tilplantningen påbegyndes i 2018 og forventes færdiggjort i foråret 2019. 

I forbindelsen området plantes til, vil der blive etableret i et sammenhængende vej- og stinet samt basale friluftsfaciliteter, således at der vil være adgang til området. Den nærmere indretning heraf ønskes drøftet med borgerne.