LIGE NU:

Region Nordjylland får nye muligheder for at sikre lægedækning

Region Nordjylland har fået lov til at etablere regionsdrevne lægetilbud uden udbud i Thisted, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner.

Det halter med lægedækningen i visse egne af Nordjylland, men nu har Region Nordjylland fået lov at gå udenom en regel i de tre kommuner Thisted, Jammerbugt og Vesthimmerland i forsøget på at sørge for læger til alle nordjyderne. 

Hovedreglen er, at regionen først skal udbyde klinikkerne, før det er muligt at etablere en længerevarende regionsklinik, og det er den bestemmelse, regionen nu har fået lov til at fravige i de tre kommuner. Det vil sige, at regionen kan etablere regionsklinikker uden først at gå i udbud til private leverandører.

- Regionens opgave er at sikre, at alle nordjyder har adgang til et alment medicinsk lægetilbud. Med godkendelsen fra ministeriet har vi i de tre kommuner fået endnu et værktøj til at sikre lægedækning til borgerne, når det ikke kan ske via en almen praktiserende læge med overenskomst, siger regionsrådsformand i Region Nordjylland Ulla Astman (S).

Mere om Region Nordjyllands nye mulighed

PLO-løsning er førsteprioritet

I Region Nordjyllands lægedækningsstrategi er det førsteprioriteten, at borgernes egen læge er en alment praktiserende læge, der driver sin praksis efter overenskomst, den såkaldte PLO-løsning.

Lægedækningen i Region Nordjylland er hovedsageligt baseret på selvstændige praktiserende læger, som driver praksis med ydernummer efter overenskomsten med PLO. De praktiserende læger køber og afhænder deres praksis på almindelige markedsvilkår.

Indimellem opstår der dog situationer, hvor hverken lægen eller regionen kan afhænde ydernummeret på overenskomstmæssige vilkår. I disse situationer er det regionens ansvar at sikre lægetilbud, enten via udbudsklinikker eller regionsklinikker.

Aktuelle udfordringer i Hurup og Ranum

Aktuelt er der et midlertidigt regionsdrevet lægetilbud i Hurup og et tilsvarende tilbud på vej i Løgstør-området, idet den praktiserende læge i Ranum har meldt ophør.

Regionen er i gang med at undersøge mulighederne for en løsning efter overenskomsten. Såfremt det ikke lykkedes, vil regionen etablere regionsklinikker med det nye værktøj i hånden.

- Uanset hvad det ender med, kommer ingen borgere til at stå uden et lægetilbud, fastslår Ulla Astman.