01:06

Forældre fra Jammerbugt Kommune var i dag på Christiansborg for at klage over deres hjemkommune

- Vi er frustrerede og magtesløse, men håber nu at der kan blive sat fokus på problemet, for vi tror desværre ikke, at det kun er i Jammerbugt Kommune, det foregår på den måde, siger Dorthe Olsen.

1 af 2

Socialminister går ind i sagen om frustrerede forældre

Jammerbugt Kommune skal forklare sig i sag om, hvorfor man ikke har efterlevet Anklagestyrelsens afgørelse om individuel vurdering i sager om børn.

Det er den konservative socialminister Mai Mercado, der nu går ind i sagen fra Jammerbugt Kommune, efter en delegation af forældre til børn med handicap netop har haft foretræde på Christiansborg overfor Folketingets socialudvalg.

Forældre kritiserer Jammerbugt Kommune for ikke at leve op til socialloven, når kommunen træffer beslutninger uden først at have set individuelt på hver sag.

Klagerne går på, hvor svært det er at få fat i kommunen, at kommunen ikke dækker merudgifter, som forældrene har for at kunne passe deres børn og at sagsbehandlingen tager urimeligt langt tid.

- Vi er en gruppe på snart 50 medlemmer,  hvor vi kan se en systematisk sagsbehandling, der er helt gal. Der sker nogle ting, der ikke må ske. Vores sager bliver generaliseret, og de bliver ikke vurderet individuelt , siger en af forældrene, Dorthe Olsen.

Der er eksempler på sager, hvor der er truffet afgørelse uden sagsbehandlere nogensinde har mødt børnene eller familierne, inden der bliver taget stilling i konkrete sager vedrørende bevilliger i forbindelse med det at have et handicappet barn.

- Vi er frustrerede og magtesløse, men håber nu at der kan blive sat fokus på problemet, for vi tror desværre ikke, at det kun er i Jammerbugt Kommune, det foregår på den måde, siger Dorthe Olsen.

Og fokus kommer der nu. For socialministeren kræver nu en redegørelse fra Jammerbugt Kommune. 

Også det nordjyske folketingsmedlem Orla Hav går ind i sagen. 

- Jeg kan ikke finde ud af. om det er rod eller en bevidst nedprioritering af hele området. Det må kommunen svare på. Men noget er rivende galt, når det viser sig, at Jammerbugt Kommune ikke efterlever Ankestyrelsens afgørelser, siger Orla Hav.

Læs også Orla Hav: Noget er rivende galt

Han understreger, at Jammerbugt Kommune skal efterleve sociallovgivningen, der blandt andet betyder, at borgere har krav på, at der finder en konkret og individuel vurdering sted i hver sag.