LIGE NU:

Preben Bang Henriksen til minister: Er straffen hård nok?

Sagen om ødelæggelse af klitter på Sønder Strand i Skagen kommer nu op på Christiansborg. Formanden for Folketingets Retsudvalg vil have ministeren ind i sagen.

Formanden for Folketingets Retsudvalg, den nordjyske Venstre-politiker Preben Bang Henriksen, går nu ind i sagen om ødelæggelse af fredede klitter på Skagen Sønderstrand.

Han har i dag stillet følgende spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin:

- Ministeren bedes redegøre for retspraksis indenfor de sidste 3 år vedrørende overtrædelser af den lovgivning, der freder klitområder i Danmark. Der ønskes således specielt belyst, hvilken straf (bøde/fængsel) der er udmålt vedrørende forsætlig ændring af klitlandskabet med henblik på selv at opnå bedre udsigt.

I Skagen er beboerne og borgmesteren fortørnede over ødelæggelsen af klitlandskabet. Indslag fra 28.10.19.

Baggrunden er det arbejde med en stor gummiged, som fandt sted natten til lørdag, og som ryddede toppen af et par tusind kvadratmeter stort klitområde, og som lige nu splitter beboerne i Skagen.

- Motivet kan udelukkende findes i at skaffe sig selv bedre udsigt gennem omfattende landskabsødelæggelse. Der er tale om forsætlige handlinger, der har været nøje planlagt i forvejen – udført med tungt materiel gennem flere nattetimer - og hvor man i den grad må antages at have overvejet forholdet mellem lovovertrædelsen og den mulige straf, lyder det fra Preben Bang Henriksen, der nu vil have miljøministeren til at redegøre for, hvad straffen er for ødelæggelse af naturområder.

- Jeg har en opfattelse af, at der i disse situationer kun udmåles ganske små bøder. Det må i givet fald stå klart for enhver, at sådan en straf slet ikke har nogen præventiv og afskrækkende virkning, lyder der fra Preben Bang Henriksen.

Ukendte gerningsmænd har jævnet fredet klit med gummiged

- Hvis det forholder sig som jeg frygter, nemlig at der kun idømmes små bøder i disse situationer, skal loven ændres, mener han. 

Det har tirsdag morgen ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren til sagen, der er meldt til Nordjyllands Politi.