LIGE NU:

Klitsag afgjort: Kendt erhvervsmand idømt betinget fængsel for hærværk på klitter

Erhvervsmanden Hans Andersen og en 39-årig entreprenør er fredag klokken 13 idømt fængsel i sagen om hærværk på Sønderstrand i Skagen.

Efter fem dage ved retten i Hjørring, en stor mængde bevismateriale, ni vidner, de to tiltaltes forklaringer og en masse snak om sand er der nu fredag endelig faldet dom i sagen om hærværket på to klitter på Skagen Sønderstrand, der fik skrællet top af sandet af tilbage i oktober måned 2019.

Den aalborgensiske erhvervsmand Hans Andersen og den 39-årige mandlige entreprenør er blevet kendt skyldige i hærværk på klitterne og for overtrædelse af flere bestemmelser i naturbeskyttelsesloven.

Både Hans Andersen og entreprenøren har fået en betinget fængselsstraf på 60 dage. Samtidig er begge blevet idømt 80 timers samfundstjeneste.

Hans Andersen selv var ikke til stede i retten, da dommen blev afsagt, men det var den 39-årige mandlige entreprenør, der virkede fattet, da han forlod retten.

Retten lagde i sin afgørelse vægt på den 39-årige mandlige entreprenørs forklaring på retssagens første dag, hvor han forklarede, at Hans Andersen havde bedt ham om at skubbe sandet af de to klitter på Skagen Sønderstrand og for det fik entreprenøren 10.000 kroner. 10.000 kroner som retten også konfiskerede.

VIDEO: Den 39-åriges forsvarer reagerer på dommen

1.189 kvadratmeter

Et af de helt store stridspunkter under retssagen har været, hvor stort et areal, der blev fjernet sand fra, og hvor meget sand, der blev fjernet fra de to klitter. Her fortalte retsformanden efter domsafsigelsen, at retten havde fundet bevist, at der i hvert fald var tale om et område på 1.189 kvadratmeter.

Erstatningskravet til Frederikshavn Kommune har også været et stort stridspunkt ved Retten i Hjørring. Først lød erstatningskravet på cirka 447.000 kroner, senere blev det nedskaleret til cirka 311.000 kroner, men det var ikke en del af fredagens dom, at de to dømte skulle betale erstatningskravet til kommunen. Retten kunne ikke vurdere om det tilbud på reetablering, som Frederikshavn Kommune fik, var givet på baggrund af oplysning om, at der var fjernet 3.000 kubikmeter sand fra de to klitter, som Frederikshavn Kommunes førte antagelse var.

Betænkningstid

Retten vurderede, at der ikke kunne lægges til grund at idømme de Hans Andersen og den 39-årige entreprenør ubetinget fængsel, fordi ingen af de to mænd tidligere er dømt. Både den 39-årige entreprenør og Hans Andersen har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om de vil anke dommen.

Sådan så klitterne på Skagen Sønderstrand ud dagen efter hærværket, der havde fundet sted om natten.
Sådan så klitterne på Skagen Sønderstrand ud dagen efter hærværket, der havde fundet sted om natten.
Foto: Robert Bedsted

Foreløbigt punktum

Dermed har halvandet års voldsom ballade om hærværk på to klitter på Skagen Sønderstrand fået et - foreløbigt - punktum.

Erhvervsmand Hans Andersen fra Aalborg og en 39-årig entreprenør, var tiltalt for, i forening, natten til 26. oktober 2019, at have jævnet to fredede klitter ud.

To klitter i umiddelbar nærhed af den kendte erhvervsmands sommerhus som den 39-årige entreprenør, ifølge eget udsagn, jævnede ud på bestilling og betaling fra Hans Andersen.

- Da vi mødes, går vi ned og kigger på stranden og klitterne, og Hans (Andersen red.) spørger, om vi ikke kan skubbe lidt på det, forklarede den 39-årige entreprenør i retten i Hjørring den 7. april, da han vidnede. Han fortalte videre, at han blev betalt 10.000 kroner i kontanter for at udføre arbejdet. Det nægtede Hans Andersen.

VIDEO: Se hvordan Hans Andersens forsvarsadvokat Rasmus Amandusson reagerede på dommen.

Hans Andersen nægtede - 39-årig erkendte delvist

De tiltalte burde, ifølge anklagemyndigheden, dømmes for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven samt for groft hærværk. Hans Andersen har siden sagens start nægtet sig skyldig i alle anklager mens den 39-årige erkender to overtrædelser af naturbeskyttelsesloven, men nægter sig skyldig i hærværk samt den sidste tiltale for at overtræde naturbeskyttelsesloven.

Det var specialanklager Jan Østergaard fra Østjyllands Politi, der førte sagen på anklagemyndighedens vegne. Sagen blev nemlig, i starten af 2020, overdraget fra Nordjyllands Politi, fordi politidirektør i Nordjyllands Politi Anne Marie Roum Svendsens mand har en forretningsmæssig relation til den ene af de tiltalte. Der skulle med andre ord sikres rene linjer i sagen.

Den udjævnede klit som mistede toppen en nat i oktober 2019.
Den udjævnede klit som mistede toppen en nat i oktober 2019.
Foto: Robert Bedsted

Anklager ville have tiltalte i fængsel

I retten har Jan Østergaard argumenteret for at begge tiltalte idømmes mindst seks måneders fængsel - og at Hans Andersen idømmes den hårdeste straf. Hans Andersens forsvarer Rasmus Amandusson har omvendt argumenteret for frifindelse. Hans påstand er, at der ikke er bevis for, at Hans Andersen har bestilt og betalt det ulovlige arbejde.

- Det er den 39-åriges forklaring, at Hans Andersen betalte ham for at køre i klitterne. Det er kun hans forklaring. Kan hans forklaring stå alene? Jeg har ikke set noget andet bevis for, at Hans Andersen skulle være involveret i sagen, sagde Rasmus Amandusson under sin procedure ved Retten i Hjørring. Hvis retten ender med at dømme Hans Andersen, mener forsvareren, at en bødestraf er mere passende end fængselsstraf.

Den 39-åriges forsvarer argumenterede også for, at bødestraf er mere passende fængsel. 

Da dommeren klokken 13 afsagde dommen endte resultatet altså med at være et sted midtimellem forsvarerens og anklagerens påstande.

VIDEO: Se hvad specialanklager Jan Østergaard havde at sige til dommen