01:04

Ældreområdet er vigtigst for vælgerne

Vælgerne sætter de ældre højt på dagsorden, når de skal stemme til kommunalvalget. Samtidig er kommunernes udgifter til området faldet siden valget i 2013.

Ind med den god mad og ud med nullermændene på plejehjemmene og i ældreboligerne. Det er det, som lokalpolitikerne skal fokusere på, hvis de vil sikre sig et godt resultat ved kommunalvalget. Det er ældreplejen, der står øverst på vælgernes liste over hvilke emner, der afgør, hvor de sætter deres stemme på valgdagen. Det fortæller TV2 Nords politiske analytiker Thomas Funding.

- Det er helt oplagt, at det er ældreområdet, der fylder mest op til dette kommunalvalg. Det er et område, som berører de fleste. Enten fordi de selv får hjælp eller fordi, at de har pårørende, som er afhængig af hjælp, forklarer Thomas Funding, der også pointerer at politikerne er opmærksomme på den store gruppe af stemmere, der er hos de ældre.

Den ekstra opmærksomhed på ældreområdet op til valget om 14 dage sker selv om 81 af landets 98 kommuner ellers har skåret på udgifterne til ældre siden sidste kommunalvalg. Siden 2013 er udgifterne per ældre i runde tal faldet med 10 procent, når kommunerne betragtes under ét. Det viser tal fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Blandt de kommuner, der har sparet mest de sidste fire år er Frederikshavn og Rebild. Her er skåret henholdsvis 18 og 17 procent per ældre.  

- Kommunerne arbejder hele tiden på at effektiviserer i en tid med besparelser. De vil løse de ældres behov for pleje på en smartere måde, så de kan give dem det samme bare billigere. Men lige nu og her samles politikerne i de fleste kommuner om den mening, at ældreområdet skal prioriteres højere. De ved godt, at stemmerne hos de ældre er vigtige til valget, der er lige om hjørnet, siger Thomas Funding.